Duże wsparcie dla szpitali wojewódzkich

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Blisko 19,5 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje w szpitalach wojewódzkich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W sumie wartość projektów przekroczy 25,5 mln zł, z czego ponad 3,8 mln zł to środki Województwa Śląskiego, a kwotę 2,1 mln zł zabezpieczą szpitale. Symboliczne czeki dyrektorom placówek wręczono dzisiaj w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego.

W przekazaniu czeków udział wzięli parlamentarzyści: posłanka Lidia Burzyńska oraz posłowie Grzegorz Matusiak i Andrzej Gawron. Samorząd województwa reprezentowali marszałek Jakub Chełstowski i członek zarządu województwa Izabela Domogała.

- Tak duże wsparcie dla szpitali w regionie nie byłoby możliwe gdyby nie wzorowa współpraca samorządu województwa z premierem Mateuszem Morawieckim i stroną rządową. Dziękuję za zaangażowanie posłom ze Śląska, a szczególnie Lidii Burzyńskiej, Andrzejowi Gawronowi, Jerzemu Polaczkowi, Grzegorzowi Matusiakowi, Szymonowi Giżyńskiemu, Ryszardowi Majerowi i Kazimierzowi Matusznemu. Dziękuję też pani Izabeli Domogale, która w Zarządzie Województwa odpowiada za zdrowie. 19 mln zł które trafiło do szpitali z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić placówki w trudnym czasie walki z pandemią. Troska o pacjentów to troska o rozwój infrastruktury medycznej, dlatego konieczne są inwestycje – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

- To pokaźne środki, które finalnie mają podnieść jakość specjalistycznych usług medycznych w regionie. Warunkiem zawsze są jednak inwestycje – zaakcentowała Izabela Domogała.

- Troska o placówki medyczne i pacjenta są priorytetem dla rządu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że o środki trzeba także umieć aplikować, napisać dobrze projekt – dodał poseł RP Andrzej Gawron.

Środki trafią na doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz podniesienia jakości świadczeń medycznych, w tym: RTG płucno-kostny, EBUS (bronchofiberoskopia z ultrasonografią), monitory funkcji życiowych, EKG ,pompy infuzyjne, defibrylatory, aparaty RTG, respiratory, bronchoskop. Koszt inwestycji to ponad 4,3 mln zł. Środki RFIL przekroczą 3,8 mln zł, 100 tys. zł zabezpiecza województw, nieco ponad 459 tys. zł sam szpital. Kolejna inwestycja to modernizacja Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Będzie to kompleksowa modernizacja w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych obejmująca m.in. stworzenie jednoosobowej izolatki, utworzenie w strukturze Oddziału pracowni endoskopii (przeniesienie z dotychczasowej lokalizacji z modernizacją i doposażeniem). Koszt inwestycji przekroczy 6,8 mln zł środki RFIL to blisko 5,5 mln zł, 350 tys. zł ze strony województwa, ponad milion zł to środki własne szpitala.

Kolejna duża inwestycja to przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne. Inwestycja zamknie się kwotą 4 mln zł, z czego ponad 2,8 mln zł to wsparcie rządowe, ponad 1,1 mln zł to wsparcie województwa, a 72 tys. zł dołoży szpital.

Duże środki otrzyma „urazówka” w Piekarach Śląskich. Modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej, której celem jest dostosowanie infrastruktury do działalności medycznej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu realizowanej w formule chirurgii jednego dnia pochłonie 4,4 mln zł. Wsparcie rządu to, 3,3 mln zł, województwa 700 tys. zł, środki szpitala to kolejne 400 tys. zł. Wyremontowany zostanie także zabytkowy budynek Ośrodek Rehabilitacji w Kochcicach. Koszt inwestycji to ponad milion zł, środki rządowe to 800 tys. zł, środki Województwa Śląskiego wyniosą 200 tys. zł, środki szpitala to ponad 20 tys. zł

- Te środki pozwolą nam na dalszy rozwój technologiczny i naukowy szpitala. W przypadku szpitala urazowego wiąże się to z dużym komfortem dla pacjentów, którzy z racji, że nie jesteśmy kliniką, będą wypisywani po zabiegach znacznie szybciej – mówi dyrektor piekarskiego szpitala, prof. Bogdan Koczy.

Na adaptację pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną wraz z pracownią leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przeznaczonych zostanie 900 tys. zł, środki RFIL to 500 tys. zł środki Województwa Śląskiego: 200 tys. zł, środki szpitala to również 200 tys. zł.

W dofinansowaniu ujęto również utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej. Koszt to 4 mln zł 4 000 000 zł, blisko 2,8 mln zł to środki rządowe. Kwotę 2,8 mln zł przekaże województwo, 10 tys. zł sam szpital.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy