Duży dom dla dużych zwierząt

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Rozpoczęcie budowy pawilonu nosorożców w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym

W chorzowskim zoo uroczyście zainaugurowano budowę obiektu hodowlanego dla nosorożców białych. Wartość inwestycji to prawie 3 mln zł. Środki pochodzą z budżetu Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik.

„Stworzenie nowoczesnej ekspozycji dla nosorożców pozwoli na poprawę atrakcyjności śląskiego zoo, a tym samym zwiększenie frekwencji. Wierzę, że dzięki takim działaniom mieszkające tu zwierzęta, zwłaszcza należące do gatunków zagrożonych, zyskają optymalne warunki zaspokajające ich naturalne potrzeby bytowe” – mówił Henryk Mercik.

Budynek zlokalizowany będzie w miejscu nieistniejącego już pawilonu, w sąsiedztwie wybiegów zajmowanych do niedawna przez bydło szkockie oraz gwanako.

Będzie to drewniany parterowy obiekt wraz z rampą widokową dla zwiedzających. W środku przewidziano łącznie pięć boksów, przy czym trzy z nich będą miały możliwość połączenia w jeden duży wewnętrzny wybieg ekspozycyjny, w którym nosorożce prezentowane będą publiczności w czasie niesprzyjających warunków pogodowych. Dwa dodatkowe boksy będą częściowo izolowane – jeden z nich przeznaczony będzie dla oddzielonego od samic samca, a drugi dla osobników w trakcie leczenia, a w przyszłości być może także dla matki z młodym. Poza pomieszczeniami przeznaczonymi dla zwierząt w budynku znajdzie się także m.in. kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, magazyn paszy dla zwierząt oraz toaleta dla personelu. Łączna powierzchnia użytkowa tego obiektu wyniesie 425,35 m2.

Śląski Ogród Zoologiczny może poszczycić się historycznie dużymi osiągnięciami w hodowli nosorożców białych. Począwszy od lat 80. XX w. przez 20 lat w chorzowskim zoo regularnie przychodziły na świat kolejne osobniki.

Aktualnie w Chorzowie mieszkają cztery nosorożce białe: samiec Zulus oraz trzy samice: Faith (najstarsza w stadzie, matka Zulusa oraz Hope), Hope (siostra Zulusa), a także Nambi (najmłodsza, w 2017 roku sprowadzona do Chorzowa z Kolmården Wildlife Park w Szwecji). Niestety dotychczasowy, pochodzący z lat 70. XX wieku pawilon nie spełnia współczesnych norm utrzymania tego gatunku.


Nosorożce należą obecnie do najbardziej zagrożonych zwierząt na świecie. Pomimo starań i obowiązujących przepisów, w środowisku naturalnym nie udaje się zatrzymać kłusownictwa, co  prowadzi do stopniowego zanikania kolejnych populacji tych ssaków. Nosorożec biały jest obecnie najliczniejszym gatunkiem nosorożca – pomimo tego szacuje się, że na wolności pozostało jedynie około 20 tysięcy osobników, z czego praktycznie wszystkie należą do południowego podgatunku nosorożca białego. Podgatunek północny jest już niemal wymarły, bowiem po niedawnej śmierci Sudana na świecie pozostały jedynie dwie ostatnie samice.

W związku z niewielkimi szansami na rychłe wyeliminowanie głównych czynników zagrażających nosorożcom, hodowla w ośrodkach zamkniętych jest ostatnią szansą na przetrwanie tych zwierząt.

Obecnie w ogrodach zoologicznych znajduje się jedynie 597 osobników nosorożca białego południowego, objętych europejskim programem hodowlanym EEP. Dzięki starannej i nowatorskiej pracy hodowlanej liczba nowo urodzonych osobników nosorożca z 4-6 sztuk rocznie pod koniec XX wieku, w 2017 roku zwiększyła się do 24 sztuk.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Wizualizacja Wizualizacja