Dwa konkursy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej: Program Klub oraz konkurs grantowy

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Zgłoszenie przyjmowane są do 27 marca

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej: Program Klub oraz konkurs grantowy na organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

„Program Klub rośnie w siłę. W tym roku zwiększamy pulę środków do 2,5 mln zł, dlatego zachęcam kluby sportowe z regionu do zgłaszania się. Program Klub to realne środki na realne potrzeby małych klubów, które dzięki finansowemu wsparciu mają możliwość organizacji obozów treningowych, zatrudnienia trenerów i opłacenia zajęć dla młodych sportowców. Ten program to promocja zdrowego stylu życia i aktywności wśród młodzieży, która pod okiem doświadczonych trenerów ma szanse rozwijać swoje sportowe pasje i osiągać kolejne sukcesy” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Konkurs w ramach „Programu Klub” ogłoszony został już po raz czwarty. Dotyczy on zadań realizowanych od 1 czerwca do 17 grudnia 2023 r.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie Programem w 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego po raz kolejny zwiększył kwotę na jego realizację do 2 500 000 zł, zatem o 500 000 zł więcej w stosunku do minionego roku.

W ramach programu mogą zostać dofinansowane dwa rodzaje działań:

  • prowadzenie treningów (zajęć) sportowych przez trenerów lub instruktorów
  • przeprowadzenie wyjazdowego obozu sportowego (minimum 5 noclegów).

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są kluby sportowe, których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej na obszarze województwa śląskiego. Klub jednosekcyjny będzie mógł otrzymać 15 tys. zł, a wielosekcyjny 20 tys. zł.

Składanie ofert odbywa się w dwóch formach: w formie elektronicznej – w generatorze wniosków Witkac (www.witkac.pl) i papierowej – obie obowiązkowe.

Wypełnione oferty (zarówno w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27.03.2023 roku do godziny 15.30.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat Województwo Śląskie wsparło kluby w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, przeznaczając na realizację Programu Klub, w latach 2020-2022, kwotę 3 800 000 zł (podpisano 284 umowy). Dzięki temu wsparciu kluby sportowe mogły opłacić wynagrodzenia trenerów, zakupić niezbędny sprzęt, a także zorganizować obozy sportowe dla swoich podopiecznych.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił również otwarty konkurs na organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz szkolenie dzieci i młodzieży. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 207 tys. zł.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konkursie: Program Klub:
Ogłoszenie: konkurs grantowy