Edukacja przez szacunek

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja „Edukacja przez szacunek do przyrody, tradycji i historii”. W obradach udział wzięli Jakub Chełstowski, marszałek województwa oraz Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego

Zaproszonych gości i prelegentów powitała Izabela Domogała, członek Zarządu, która podkreśliła, że Zarząd dokłada wszelkich starań, by zachować pamięć o tradycji i historii regionu.

Podczas konferencji zaprezentowano m.in. problematykę edukacji przez szacunek do historii na przykładzie działań IPN, aspekt edukacji regionalnej w kontekście wartości, ofertę edukacyjną Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, ofertę programową Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Spotkanie uświetnił występ muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Organizatorem konferencji byli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
tagi: