Egzamin z odpowiedzialności

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
O trwającym strajku w szkołach i przygotowaniach do egzaminów gimnazjalnych mówiono podczas konferencji prasowej w Kuratorium Oświaty w Katowicach

W konferencji związanej z sytuacją w szkołach województwa śląskiego uczestniczył członek Zarządu Województwa Michał Woś, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer.

„W przypadku placówek oświatowych, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa śląskiego, na 28 szkół, w 20 strajku nie ma. W każdej z placówek jest zapewniona właściwa opieka i zespoły egzaminacyjne. Przyłączam się do apelu, by czas egzaminów był czasem poszanowania praw ucznia, bo to właśnie teraz finalizujemy lata nauki i ciężkiej pracy. Chciałbym podziękować samorządom za to, że koordynują prace placówek edukacyjnych i zapewniają podstawowe funkcje w opiece nad dziećmi” – mówił członek Zarządu Województwa Śląskiego, Michał Woś. 

Uczestnicy konferencji zaapelowali do nauczycieli i dyrektorów szkół o szczególną odpowiedzialność w kontekście rozpoczynających się egzaminów gimnazjalnych. 

„Opieka nad dziećmi jest zapewniona w 95 procentach placówek. Jutro rozpoczyna się proces egzaminacyjny, który będzie decydował o przyszłości młodych ludzi, dlatego apelujemy do wszystkich organizatorów egzaminów, by umożliwić podejście do nich młodzieży, która przez lata przygotowywała się do egzaminów. Ten wybór ma istotne znaczenie dla ich przyszłości” – tłumaczył wojewoda Jarosław Wieczorek. 

Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer podkreśla, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a kuratorium oferuje wsparcie dyrektorom szkół, którzy sygnalizują, że mają problemy z obsadzeniem składu zespołów nadzorujących. Dodała, że obecnie jest pół tysiąca osób chętnych do pracy w zespołach nadzorujących przeprowadzenie egzaminu. 

„Jutro 38 tysięcy uczniów klas trzecich gimnazjalnych przystąpi do egzaminów, ale tak naprawdę wszyscy będziemy zdawać egzamin z odpowiedzialności. Dołożymy wszelkich starań, by ten czas przebiegał w województwie śląskim spokojnie, monitorujemy sytuację i jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół. Ponad połowa placówek w województwie śląskim podjęła pracę, a dzieci mają zapewnioną opiekę” – podkreślała Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS  fot. Tomasz Żak / BP UMWS
tagi: