Europejskie Forum Przyszłości na Śląsku

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
O barierach, wyzwaniach i celach, które stoją przed Starym Kontynentem będą dyskutować uczestnicy Europejskiego Forum Przyszłości, które odbędzie się na Stadionie Śląskim w dniach 6-8 października 2021 roku

Europejskie Forum Przyszłości to nowe wydarzenie w kalendarzu największych imprez społeczno-gospodarczych w Polsce, które po raz pierwszy odbędzie się w regionie. W konferencji dotyczącej programu forum wzięli udział wicemarszałek Wojciech Kałuża, Jan Widera, prezes Stadionu Śląskiego, Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Artur Wilk, prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju i Artur Kozłowski, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

Uczestników konferencji powitał Jakub Chełstowski za pośrednictwem nagranego z tej okazji wystąpienia.

„Wierzę, że Europejskie Forum Przyszłości będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i kreowania rozwiązań. Województwo Śląskie, jako Europejski Region Przedsiębiorczości, stawia sobie ambitne cele w zakresie gospodarki i nowoczesnych technologii. Śmiało patrzymy w przyszłość, przygotowując się do transformacji. Stoimy przed wyzwaniami, które zdefiniują nasze miejsce w zmieniającej się globalnej rzeczywistości. Decyzje dotyczące likwidacji przemysłu wydobywczego powodują, że stoimy przed koniecznością redefinicji gospodarki regionu. Chcemy, żeby Śląsk był jednym z liderów tych zmian” – podkreśla Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

„Widzimy potrzebę szerokiej dyskusji o przyszłości gospodarki w województwie śląskim. Odpowiedzią na to jest organizacja Europejskiego Forum Przyszłości. Będzie to przestrzeń merytorycznej dyskusji z udziałem ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i nauki. Chcemy wsłuchać się szczególnie w głos młodych, którzy w przyszłości będą ten region kreować. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa w Europejskim Forum Przyszłości. Zachęcam także do współdziałania w procesie przeobrażania naszego regionu, który posiada ogromny potencjał, aby konkurować z podobnymi regionami w skali Europy” – tłumaczy Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego.

Organizatorem Europejskiego Forum Przyszłości jest Śląski Fundusz Rozwoju. Wydarzenie odbędzie się w nowoczesnej przestrzeni konferencyjnej Stadionu Śląskiego. Europejskie Forum Przyszłości to trzy dni debat w pięciu stadionowych przestrzeniach, w tym jednej zupełnie nowej.

„Wciąż rozwijamy naszą ofertę dla biznesu i niebawem oddamy do użytku nowe centrum konferencyjne, będące zapleczem do organizacji międzynarodowych eventów. Do dyspozycji będzie ponad 1,7 tys. mkw. w pełni wyposażonej powierzchni, z możliwością dowolnej aranżacji i podzielenia sali na trzy części. Wierzę, że mając tak rozbudowaną infrastrukturę będziemy liczącym się partnerem takich wydarzeń jak Europejskie Forum Przyszłości” – mówił Jan Widera, prezes Stadionu Śląskiego.

Pierwszy dzień Europejskiego Forum Przyszłości zdominuje dyskusja o barierach, wyzwaniach i celach Starego Kontynentu, także w wymiarach cyfrowym oraz elektromobilności.

„Ważnym elementem pierwszego dnia będzie akcentowanie wymiaru współpracy transregionalnej: dwa jubileusze Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego oraz Strategia Karpacka, która ma stać się kolejną makrostrategią europejską, a tym samym przynieść ekstra środki finansowe dla trzech polskich województw, w tym śląskiego” – podkreślał Marcin Wilk.

Drugi dzień forum upłynie pod znakiem przedsiębiorczości – to czas startupów i inwestorów, ale także 25-lecia stref ekonomicznych w Polsce. Z kolei w trzecim dniu zaproszeni goście będą rozmawiali o przemyśle czasu wolnego i turystyce.

Agenda wydarzenia powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenie partnerów, takich jak Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

„Misją Europejskiego Forum Przyszłości jest stworzenie ram dla cyklicznego dialogu przedstawicieli środowisk politycznych, biznesowych oraz naukowych w sprawach fundamentalnych z punktu widzenia rozwoju regionu, w kontekście przemian zachodzących w Europie i na świecie” – mówi dr Artur Kozłowski, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG i przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Przyszłości.

Partnerem strategicznym forum jest też Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, najlepsza strefa w Europie i druga na świecie.

„Nasze doświadczenie w transformacji przemysłowej i współpracy z sektorem automotive jest niebagatelne. Wspieramy rozwój nowoczesnych technologii, wyznaczamy nowe trendy, czego przykładem może być akcelerator biznesowy Kssenon. Dodatkowo wciąż pozyskujemy nowe obszary inwestycyjne, dzięki współpracy z Suez Canal Economic Zone powstaje obecnie Polski Park Przemysłowy w Ain Sokhna, w Egipcie” – mówił dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Ważnym partnerem Europejskiego Forum Przyszłości będzie także Plug and Play, akcelerator z Doliny Krzemowej, zrzeszający młode technologiczne firmy, światowe korporacje i inwestorów. To jeden z pierwszych inwestorów, który uwierzył w LendingClub, PayPala czy Dropboxa. Firma będzie współorganizatorem konkursu dla startupów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Europejskie Forum Przyszłości - strona internetowa

Filmy
Zobacz również