Forum Miast i Regionów

 fot. UMWS fot. UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski uczestniczył w Forum Miast i Regionów w Rzeszowie, międzynarodowej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
W debacie poświęconej regionom górniczym w transformacji marszałek Chełstowski przedstawił dotychczas podjęte oraz planowane działania województwa śląskiego w tym zakresie. Dyskusja z udziałem min. przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Europejskiej, Banku Światowego miała na celu wymianę doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji adresowanych do górniczych regionów i miast z obszaru Unii Europejskiej oraz Bałkanów Zachodnich.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS  fot. UMWS  fot. UMWS