Fundusze europejskie dla edukacji

 Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach było gospodarzem organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konferencji „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”

W konferencji uczestniczyli: członek Zarządu Krzysztof Klimosz, wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska oraz radna Sejmiku Dorota Konieczny-Simela.

Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Zarejestrowano ponad 700 zgłoszeń, program eventu wypełniły nie tylko wykłady i prelekcje, ale na miejscu można było skorzystać także z doradztwa pod kątem przygotowywania wniosków o dofinansowanie z UE właśnie z myślą o celach edukacyjnych.

- Edukacja jest jednym z 10 głównych priorytetów w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Województwo Śląskie postawiło przed sobą bardzo ambitne cele, których realizacja jest w dużej mierze zależna od przyszłych beneficjentów programu: pedagogów i nauczycieli, przedstawili szkół i przedszkoli oraz jednostek samorządu terytorialnego, które zarządzają systemem edukacji na terenie swoich miast i gmin – podkreślił Krzysztof Klimosz akcentując, że o priorytetach edukacyjnych świadczą konkretne nakłady finansowe z UE.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach nowej perspektywy rozpisanej na lata 2021-2027 będzie to aż 173 mln euro, a z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dodatkowe 77 mln euro.

- Sięgajmy po te środki, piszmy dobrze projekty i dzielmy się doświadczeniami, bowiem będzie to zawsze procentowało wzrostem jakości kształcenia. Edukacja to potencjał nie do przecenienia. Szkoły chcąc się rozwijać muszą aplikować o środki unijne – zaznaczyła radna Dorota Konieczny-Simela.

Konferencja będzie okazją do poznania dobrych praktyk, osiągnięć i doświadczeń kadry pedagogicznej z całej Polski. Organizatorzy szukali odpowiedzi na pytanie – „Dlaczego tak mało się dzieje, by system edukacji w Polsce oferował nowoczesne rozwiązania, nowatorskie podejście do kształcenia oraz przyjemność, jaka powinna płynąć z procesu nabywania wiedzy”.

Na konferencję zaproszono głównie praktyków – renomowanych pedagogów i nauczycieli,  dyrektorów szkół i wykładowców akademickich z różnych regionów Polski, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach, dobrych praktykach, trudnościach i sukcesach w realizacji różnego typu programów edukacyjnych.

- Edukacja jest trampoliną rozwoju. Pamiętajmy, że w kontekście transformacji, jaką przechodzi nasz region będziemy potrzebować kadr, kapitału ludzkiego. A źródło to młodzi, świetnie wykształceni absolwenci. Niemniej, edukacja potrzebuje ciągłego wsparcia – przypomniała wiceprzewodnicząca Sejmiku, Urszula Koszutska.

Podczas konferencji wręczono także nagrody szkołom uczestniczącym w konkursie IT Fitness. Konkurs jest jednocześnie formą oceny, na ile szkoły – średnie i podstawowe potrafią poruszać się w technologiach związanych z internetem. Wśród laureatów znalazły się m.in. Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Katowic i Szkoła Podstawowa nr 46 im. Jana Kiepury w Sosnowcu.

 

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konferencja „Fundusze Europejskie dla edukacji. Nowe szanse. Nowe możliwości. Nowa jakość”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS