Głos młodzieży na międzynarodowej arenie

 Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS
Województwo Śląskie jest gospodarzem Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

Spotkanie młodzieży z Francji, Niemiec i Polski potrwa do 12 lipca. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Nauka i nowe technologie wyzwaniem dla przyszłości”.

XXII szczyt rozpoczęło spotkanie w Sali Sejmu Śląskiego. Młodzież przywitał członek Zarządu Województwa Śląskiego Rafał Adamczyk.

„Cieszę się, że wasze tegoroczne spotkanie, przebiegające pod hasłem „Nauka i nowe technologie wyzwaniem dla przyszłości”, odbywa się właśnie tutaj – w Województwie Śląskim, które rozpoczęło transformację, kierującą region ku nowej gospodarce, opartej o przyjazne ludziom i środowisku innowacyjne technologie, odchodząc od przemysłu ciężkiego i górnictwa, które były filarami rozwoju Śląska od połowy XVIII wieku. Na podłożu tej właśnie tradycji technicznej Śląska i Zagłębia oraz etosu pracy mieszkańców naszego regionu tworzyć będziemy przestrzeń dla rozwoju nauki i nowych technologii, dzięki którym możliwa będzie transformacja województwa w region nowoczesny, przyjazny ludziom i innowacyjny” – zaakcentował Rafał Adamczyk.

W programie pierwszego dnia znalazły się wykłady przygotowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Młodzież będzie miała okazję wziąć udział w debatach i spotkaniach z przedstawicielami różnych szczebli władzy samorządowej. Odbędzie się też szereg warsztatów tematycznych. W programie przewidziano również wycieczki, spotkania integracyjne, zwiedzanie czy atrakcje sportowe. Goście odwiedzą m.in. Koszęcin, Chorzów, Zabrze i Gliwice. Zaplanowano także zwiedzanie Muzeum Śląskiego i kopalni Guido oraz wizytę w Planetarium Śląskim.

Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie między regionami: Województwem Śląskim, Nadrenią Północną-Westfalią oraz Hauts-de-France. Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest projektem realizowanym od 2001 roku. Bierze w nim udział wybrana grupa młodzieży, zainteresowana problematyką europejską, aktywna i zaangażowana w życie lokalnej społeczności. Naprzemiennie, w każdym z regionów, co roku, 15-osobowe grupy spotykają się i dyskutują na wybrany temat. Spotkanie kończy się zawsze debatą z politykami na temat zaproponowany przez gospodarzy. Województwo Śląskie było gospodarzem projektu w 2021 roku, jednak z powodu pandemii COVID-19 był on wówczas realizowany w formie hybrydowej. W 2022 r. wydarzenie organizowała Nadrenia Północna-Westfalia, a w 2023 roku region Hauts-de-France.

W tym roku ponownie gospodarzem szczytu jest nasz region, co wiąże się jednocześnie z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiej Stolicy Nauki. Debata przedstawicieli władz regionów z młodzieżą zaplanowana jest na 12 lipca.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Inauguracja XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS