Gmach Sejmu Śląskiego

ul. Ligonia 46, Katowice

Departamenty

 • Zarząd Województwa Śląskiego
 • Sejmik Województwa Śląskiego
 • Skarbnik Województwa
 • Sekretarz Województwa
 • Rzecznik Prasowy
 • Kancelaria Sejmiku
 • Kancelaria Zarządu
 • Departament Administracji i Logistyki
 • Departament Finansowy
 • Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
 • Departament Księgowości
 • Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia
 • Departament Organizacji Urzędu
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Pion Ochrony
 • Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Budynek posiada cztery wejścia:

 • od strony ul. Ligonia,
 • od strony ul. Jagiellońskiej,
 • od strony ul. Lompy,
 • od strony ul. Reymonta - dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się znaczniki TOTUPOINT służące do udźwiękowiania przestrzeni publicznej (10 znaczników).

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od ul. Reymonta (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Przy tym wejściu znajduje się winda, którą można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku, do wszystkich stref obsługi klienta, w tym do Biura Obsługi Klienta. Osoba niepełnosprawna, w tym na wózku, ma możliwość przejścia przez obszary kontroli w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy dostęp do wind i kondygnacji innych niż parter jest zabezpieczony za pomocą drzwi automatycznych otwieranych za pomocą karty zbliżeniowej, którą posiadają osoby pracujące w budynku. Z asystą ochrony osoby niepełnosprawne mogą, w uzasadnionych przypadkach, poruszać się po budynku również poza godzinami pracy.

Budynek jest wyposażony w 5 wind (w tym 4 dostępne dla osób niepełnosprawnych), którymi można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku. Na poziomie sutereny i parteru znajdują się strefy, które z uwagi na schody są częściowo niedostępne dla osób na wózkach. Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. Wszystkie toalety dla osób niepełnosprawnych są oznakowane (tabliczki na drzwiach toalet). Na korytarzach znajdują się tabliczki wskazujące kierunek do toalet dla osób niepełnosprawnych (toalety te znajdują się na parterze oraz 2. i 3. piętrze i są dostępne dla osób na wózkach).

Wszystkie windy (z wyjątkiem zabytkowej windy paciorkowej) wyposażone są w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informację w alfabecie Braille'a, przycisk Zero jest odznaczony kolorem, wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra, dodatkowo we wszystkich windach zainstalowane są kamery podłączone do systemu monitoringu budynku.

Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu dostępnym od ul. Reymonta jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do Urzędu i są administrowane przez Miasto Katowice.

W przypadku pojawienia się w Urzędzie osoby niepełnosprawnej, zwykle otrzymuje ona asystę ochrony. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP.