Gmach Sejmu Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Wydziały:

 • Sejmik Województwa Śląskiego
 • Zarząd Województwa Śląskiego
 • Sekretarz Województwa
 • Skarbnik Województwa
 • Gabinet Marszałka
 • Kancelaria Sejmiku
 • Wydzial Finansowy
 • Wydział Dialogu
 • Wydział Kadr i Płac
 • Wydział Księgowości
 • Wydział Organizacyjny
 • Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Pion Ochrony
 • Inspektor Ochrony Danych