Grunt na medal IV edycja - 2010


Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w ścisłej współpracy z Marszałkami Województw, rozpoczyna czwartą edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal" 2010. Jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne.

„Zachęcam prezydentów, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin naszego regionu do zgłaszania działek inwestycyjnych. Dzięki udziałowi w konkursie mają Państwo wyjątkową możliwość promocji gminy i dodatkowe możliwości pozyskania nowych inwestycji" - apeluje marszałek Bogusław Śmigielski.

Najlepsze zgłoszone tereny będą, tak jak w poprzednich edycjach konkursu, w pierwszej kolejności rekomendowane przez PAIiIZ inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zwycięzcy konkursu będą też mogli używać logo „Grunt na medal" 2010 na wszystkich materiałach promocyjnych.

Zgłoszenia przyjmuje do 14 maja 2010 Śląskie Centrum Obsługi Inwestora działające jako referat Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego. Regulamin konkursu wraz załącznikami znajduje się na portalu ŚCOI oraz na PAIiIZ. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Dodatkowych informacji udzielają:
Marek Franczak, tel.: (32) 73 13 416, e-mail: mfranczak@silesia-region.pl
Bogusława Kruczek-Gębczyńska, tel.: (32) 73 13 420, e-mail: kruczek-gebczynska@silesia-region.pl
Aleksandra Samira-Gajny, Tel.: (32) 73 13 420, e-mail: asamira@silesia-region.pl

Załączniki
Regulamin
Parametry terenu
Lista COI
Karta zgłoszeniowa
Karta zgoszeniowa
Opis oferty
Opis ofert

Linki do stron zewnętrznych
Wyniki konkursu