Hucisko ma nowy wiadukt

 Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS
Stara licząca ponad 50 lat konstrukcja została zastąpiona obiektem spełniającym najwyższe standardy technologiczne

Mowa o wiadukcie nad torami kolejowymi w ciągu DW 792 w Hucisku. Obiekt powstawał trzy lata, a koszt inwestycji wyniósł 20 mln zł.

Nowy wiadukt oddano do użytku 29 września, a w otwarciu uczestniczyli: członek zarządu województwa Krzysztof Klimosz, wiceprzewodniczący Sejmiku Rafał Porc oraz radni Sejmiku, Mirosław Mazur i Katarzyna Stachowicz. Realizacja inwestycji to w dużej mierze efekt zaangażowania poprzedniego marszałka województwa, obecnie posła RP Wojciecha Saługi i wspomnianych już radnych: Rafała Porca i Mirosława Mazura.

Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Obiekt powstał na miejscu rozebranego wcześniej wysłużonego wiaduktu. DW 792 łączy czołowe jurajskie miejscowości Żarki i Kroczyce oraz stanowi jedną z najważniejszych dróg prowadząca przez i do atrakcji Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Projekt opiera się na zastosowaniu najnowszych technologii i materiałów spełniających standardy Budownictwa Robót Drogowych (BRD).

- Zadanie na pewno do łatwych nie należało. Obejmowało rozbiórkę istniejącego wieloprzęsłowego obiektu mostowego w przedmiotowej lokalizacji i budowę w tym samym miejscu nowego wiaduktu jednoprzęsłowego łukowego o rozpiętości teoretycznej 80 m. Wiadukt zastąpił istniejący mocno wyeksploatowany obiekt mostowy z lat 70., przeprowadzający drogę klasy G nad czynną zelektryfikowaną linią kolejową nr 004 (CMK) relacji Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie – wyjaśnia Krzysztof Klimosz, członek zarządu województwa.

- Nowy wiadukt na pewno podnosi bezpieczeństwo i komfort jazdy. Ale ma w sobie także ogromną wartość dla ruchu turystycznego. To jedna z tras wiodąca do atrakcyjnych, zielonych zakątków regionu. To spore ułatwienie dla turystów zmierzających do Jury Krakowsko – Częstochowskiej – przypomina radny Sejmiku, Mirosław Mazur.

- W przypadku tej inwestycji możemy mówić na pewno o efektywności, bo realizację tego zadania rozpoczęto i zakończono podczas kadencji, która dodajmy, ciągle trwa. Kierowcy czekali na finalizację budowy wiaduktu, która ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla lokalnej społeczności. Ważny jest aspekt turystyczny. To szlak łączący Kroczyce i Podlesice z powiatem myszkowskim oraz Zawierciem – dodaje wiceprzewodniczący Sejmiku Rafał Porc.

- Efekt prac jest imponujący, ale najważniejsza jest tutaj użyteczność tego obiektu. Usprawni on komunikację w tej części województwa – przekonuje radna Sejmiku, Katarzyna Stachowicz.

Pod kątem technicznym, ustój nośny wiaduktu stanowią dwa łuki stalowe o przekroju skrzynkowym ze stężeniem rurowym typu X połączone żelbetowymi wezgłowiami z konstrukcją pomostu. Podpory słupowe przyczółków wiaduktu posadowione są bezpośrednio na podłożu wzmocnionym kolumnami gruntowo-cementowymi w technologii Jet grouting.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Tomasz Żak / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Wiadukt nad torami w ciągu DW792 w miejscowości Hucisko. fot. Maciej Dziąbek / UMWS

Filmy