Impuls dla rynku pracy

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
8,5 mln zł trafi na wsparcie przedsiębiorców i pracowników zagrożonych utratą pracy

W podpisaniu umów z beneficjentami, w ramach konkursu na działanie 7.4.2 Outplacement w ramach RPO Województwa Śląskiego, uczestniczyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„W tym trudnym czasie pomoc dla przedsiębiorców i pracowników jest niezwykle istotna. To realne wsparcie rynku pracy. Dzięki działaniom Zarządu udało się zwiększyć kwotę środków w konkursie, dzięki czemu wszystkie projekty będą mogły zostać zrealizowane. Naszym celem jest wsparcie regionalnej gospodarki i zachowanie jak największej liczby miejsc pracy” – mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W projektach mogą wziąć udział pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu).

Uczestnicząc w projekcie będzie można skorzystać ze wsparcia w formie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, poradnictwa psychologicznego, a także szkoleń, stażów, subsydiowanego zatrudnienia, dodatku relokacyjnego i bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia szkoleniowego i dofinansowania tzw. pomostowego.

W obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej, realizacja działań związanych z wdrożeniem projektów będzie szczególnie ważna dla łagodzenia skutków pandemii COVID-19 w wymiarze gospodarczym.

W trakcie spotkania podpisano umowy z przedstawicielami wybranych projektów:

  • „Bądź aktywny! Dotacje i kwalifikacje szansą na rynku pracy” realizowany przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach o wartości 1,76 mln zł.
  • „Kierunek Outplacement – wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy” realizowany przez Miasto Rybnik o wartości 510 tys. zł.
  • „Przeprojektuj swoją karierę!” realizowany przez firmę Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój o wartości 1,5 mln zł.
  • „Górnicza aktywizacja zawodowa” realizowany przez JSW Szkolenie i Górnictwo o wartości 2,7 mln zł.
  • „Nowa praca z KSSE” realizowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną o wartości 2 mln zł.