IN SITU - Rekrutacja do projektu

 Uczestnicy spotkań rekrutacyjnych / fot. UMWS Uczestnicy spotkań rekrutacyjnych / fot. UMWS
Trwa nabór uczestników chętnych do udziału w międzynarodowym projekcie IN SITU dotyczącym innowacji społecznych

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły (do wyczerpania wolnych miejsc, zaplanowano udział ok. 80 uczestników) i dotyczy mieszkańców całego województwa śląskiego.

Kogo poszukujemy?

Osób bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami:

 • poniżej 25 roku życia,
 • powyżej 50 roku życia,
 • wszystkich, którzy utracili pracę w wyniku skutków pandemii.

Co proponujemy?

Udział w międzynarodowym projekcie, którego celem jest opracowanie innowacyjnych sposobów poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z:

 • 8 godz. zajęć grupowych,
 • 10 godz. konsultacji indywidualnych (coaching, mentoring).

W efekcie powstaną zindywidualizowane plany, zawierające dopracowane pomysły na innowacyjny biznes społeczny oraz możliwości zdobycia dofinansowania na jego realizację. Najlepsze pomysły zostaną zaprezentowane przez ich autorów podczas międzynarodowych targów innowacji społecznych, które odbędą się w kwietniu 2021 r.

Jak wziąć udział w projekcie?

Należy skontaktować się z realizatorami, tj. przedstawicielami Akademii WSB: hub@wsb.edu.pl tel. 32 295 93 45 oraz Piotr Stoły, e-mail: pstoly@wsb.edu.pl lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: Marcin Stempniak, marcin.stempniak@slaskie.pl.

W ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania informacyjno-rekrutacyjne w subregionie północnym w Częstochowie oraz w subregionie zachodnim w Rybniku. Zachęcając do współpracy w poniższym linku przedstawiamy film promocyjny dotyczący projektu IN SITU.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Uczestnicy spotkań rekrutacyjnych / fot. UMWS Uczestnicy spotkań rekrutacyjnych / fot. UMWS Uczestnicy spotkań rekrutacyjnych / fot. UMWS Uczestnicy spotkań rekrutacyjnych / fot. UMWS 


tagi: