INDUSTRIADA nagradza i sama zbiera pochwały

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Raz jeszcze wysoką ocenę wystawiają INDUSTRIADZIE uczestnicy tegorocznego święta Szlaku Zabytków Techniki. Z deklaracji badanych wynika, że ponad 80 000 osób już teraz zakłada swoją obecność podczas kolejnej edycji festiwalu

Przypomnijmy, INDUSTRIADA 2018 odbywała się 9 czerwca w 44 zabytkach zlokalizowanych w 25 miastach województwa śląskiego. Większość wydarzeń przybliżała rolę kobiet w industrialnym rozwoju regionu. W festiwalu wzięło udział niemal 100 000 osób.

W czasie konferencji podsumowującej tegoroczne święto Szlaku Zabytków Techniki organizatorzy nagrodzili podmioty szczególnie zaangażowane w przygotowanie tegorocznego festiwalu. Specjalne wyróżnienie za konsekwentne, choć objawiające się w zupełnie różny sposób, promowanie dziedzictwa przemysłowego województwa śląskiego otrzymały: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej oraz Siemianowickie Centrum Kultury. Przyznano także specjalne wyróżnienia, które otrzymały Tarnowskie Góry i Rybnik.

„Tegoroczne święto Szlaku Zabytków Techniki przyciągnęło prawie 100 tys. uczestników. Nad produkcją i organizacją 517 wydarzeń pracowało 3838 osób. Wszystkim uczestnikom i organizatorom należą się podziękowania, ale szczególnie pragnę podziękować Muzeum Historycznemu w Bielsku-Białej i Siemianowickiemu Centrum Kultury – w obu konsekwentnie promuje się dziedzictwo przemysłowe i widać, że publiczność to docenia. Specjalne podziękowania kieruję także w stronę Tarnowskich Gór i Rybnika, gospodarzy oficjal¬nej inauguracji i finału tegorocznej INDUSTRIADY” – podsumowuje Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Z badań przeprowadzonych przez firmę ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. (639 wywiadów w 15 zabytkach biorących udział w INDUSTRIADZIE) wynika, że 93% pytanych oceniło święto Szlaku Zabytków Techniki bardzo dobrze i dobrze (w 2017 roku myślało tak 94% respondentów, a dwa lata temu 98%). W szkolnej skali ocen od 1 do 5 przekłada się to na piątkę z minusem (4,58 w tym roku, 4,60 w roku 2017 i 4,67 w 2016 r.). Po dziewięciu edycjach fe¬stiwalu nadal 84% pytanych deklaruje udział w kolejnej INDUSTRIADZIE. Tylko 16% badanych chciałoby coś ulepszyć w święcie SZT. I ten odsetek stale maleje. W roku 2011 aż 58% pytanych chciało coś zmieniać w festiwalu. Trzy lata później myślało tak już tylko 40%, w 2015 roku ten odsetek wynosił 30%.

„93% zadowolonych gości, 53% po raz pierwszy w danym obiekcie. INDUSTRIADA dobrze promuje dziedzictwo przemysłowe. Świadczy o tym jeszcze jedna liczba – aż 19% badanych przyznało, że dotąd wcale nie odwiedzało zabytków techniki na terenie województwa śląskiego, zatem do bliższego poznania regionalnego dziedzictwa kulturowego zachęciła ich właśnie INDUSTRIADA” – zwraca uwagę Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

INDUSTRIADA upowszechnia wiedzę o Szlaku Zabytków Techniki również w mediach. Z raportu Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że od 10 kwietnia do 15 czerwca ukazało się 3837 materiałów na temat festiwalu. 1151 z nich pochodziło z mediów klasycznych, a 2686 z mediów społecznościowych. Informacje o festiwalu i wydarzeniach organizowanych w ramach tego święta dotarły do prawie 13,77 mln osób, głównie mieszkańców województwa śląskiego. Całkowity ekwiwalent reklamowy wygenerowany przez publikacje prasowe, internetowe i RTV oraz media społecznościowe wyniósł 2,49 mln zł.

W tegorocznej INDUSTRIADZIE uczestniczyło prawie 100 000 osób, z czego podczas piątkowego „rozru¬chu maszyn” 8 obiektów odwiedziło ponad 10 tysięcy z nich. W sobotę 9 czerwca po raz kolejny najwięcej ludzi zdecydowało się na wizytę w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich. Ponad 13 000 uczestników skorzystało z przygotowanego tam programu. Intrygujące wydarzenia w Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcownia w Katowicach przyciągnęły do obiektu dwa razy więcej uczestników (w zestawieniu z poprzednim rokiem). Warto wspomnieć także o Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, w którym frekwencja wzrosła o 168%, kolejach wąskotorowych w Bytomiu i w Rudach, gdzie frekwencja podwoiła się oraz o Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, które odnotowało 86% więcej odwiedzających. Uczestnicy festiwalu docenili także obiekty, w których odbywała się oficjalna inaugu¬racja i finał INDUSTRIADY. Na wizytę w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, gdzie inaugurowano festiwal, zdecydowało się ponad dwa razy więcej osób, niż jeszcze rok temu (3000 osób). Z kolei Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku, gdzie organizowany był finał festiwalu, przyciągnęła łącznie 4000 osób, co oznacza wzrost frekwencji o 1400 osób.


INDUSTRIADA 2018 w liczbach

Moc wejściowa
2 dni
25 miast województwa śląskiego
44 przemysłowe obiekty
1 festiwal

Informacje o transporcie
2200 przystanków KZK GOP
170 stacji Kolei Śląskich
61 linii MZK Tychy
5406 pobranych kuponów na bezpłatne przejazdy liniami KZK GOP i MZK Tychy
ok. 5000 stanowisk autobusowych i tramwajowych KZK GOP
ok. 350 autobusów KZK GOP
170 składów tramwajowych
61 linii MZK Tychy

Moc wyjściowa
Ponad 500 wydarzeń
Niemal 100 000 uczestników
406 460 odsłon strony industriada.pl (26.04.18–9.06.18)

Wydatki samorządu na INDUSTRIADĘ i popularyzację Szlaku Zabytków Techniki [w złotych]
2 104 915,00 zaangażowanie samorządu województwa śląskiego, w tym: 300 000 dotacje dla organizacji pozarządowych
1 208 315,00 dotacje dla 12 samorządowych wojewódzkich instytucji kultury
596 600,00 marketing, reklama w mediach, wybrane działania organizacyjne, badania
1 175 291,88 suma środków wydatkowanych przez zarządców i właścicieli obiektów INDUSTRIADY

Obsługa maszyny
10 punktów INDUinfo
2 numery infolinii
492 minuty rozmów poprzez infolinię
10 obiektów z INDUinformatorami
525 zaangażowanych podmiotów
41 000 broszur z programem
3838 osób delegowanych do organizacji i produkcji, w tym 1384 osób zaangażowanych w tworzenie wydarzeń artystycznych
517 wydarzeń
482 dostępne bezpłatnie
170 stacji kolejowych
93 warsztaty
65 wydarzeń wymagających rezerwacji
61 tras zwiedzania
55 wydarzeń dla dzieci
50 hitów INDUSTRIADY
44 obiekty
43 trasy zwiedzania z przewodnikiem
39 koncertów
38 wystaw
29 pokazów
26 wydarzeń dla pasjonatów techniki
25 miast
21 wydarzeń w ramach Rozruchu maszyn
20 INDUinformatorów
14 pokazów filmowych
13 spektakli
10 pikników
10 punktów INDUinfo
8 zawodów sprawnościowych
8 plenerów malarskich
7 gier terenowych
3 questy
3 szanse na performance
3 gry fabularyzowane
3 escape roomy
2 sety DJskie
1 święto Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADA

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Filmy 


tagi: