Innowacje medyczne na Parkitce

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie zaprezentowano efekty ostatnich inwestycji

Kosztem ponad 30 milionów złotych powstały 3 nowe sale operacyjne na Trakcie Operacyjnym, a gruntowne modernizacje przeszły Oddziały Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi oraz Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych wraz z Pracownią Endoskopii.

- Dzięki współpracy i życzliwości wielu ludzi oddajemy inwestycje, o których jeszcze niedawno trudno było myśleć – mówił Zbigniew Bajkowski, dyrektor szpitala – Udało nam się na ten cel pozyskać środki z różnych źródeł: unijne, rządowe oraz dofinansowanie z województwa śląskiego. Jesteśmy coraz bliżej idei stworzenia jednej z najlepszych placówek w województwie śląskim. Materializuje się także szerszy plan utworzenia Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza, dla którego Parkitka ma stanowić zaplecze medyczne. Przyświecał nam jeszcze jeden ważny cel: przyciągnięcie najlepszej kadry medycznej. Motywacją lekarzy, by podjąć pracę w naszym szpitalu są bowiem wykonywane tu różnorodne, wysokospecjalistyczne procedury medyczne i to, że lecznica postrzegany jest już w tej chwili jako nowoczesna.

W wydarzeniu udział wzięli między innymi: członek zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, parlamentarzyści, przedstawiciele wojewody, władz miasta, członkowie Rady Społecznej szpitala Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.

- Szpital Najświętszej Maryi Panny jest jedną z dwóch placówek zapewniających ochronę zdrowia prawie półtoramilionowej populacji mieszkańców tej części województwa śląskiego – podkreślała Izabela Domogała. – Dzięki zaangażowaniu dyrekcji i personelu placówki w ciągu ostatnich dwóch lat udało się zrealizować inwestycje na kwotę 70 milionów złotych. Efektem są nowe standardy leczenia i opieki nad pacjentami. Stworzone zostały też nowe narzędzia i bardziej komfortowe warunki pracy dla personelu medycznego, co jest nie mniej ważne zważywszy dwa trudne i wyczerpujące lata walki z pandemią. Zaprezentowane dziś inwestycje to nie jest ostatnie słowo. Samorząd województwa planuje w najbliższych dwóch latach zainwestować na Parkitce kolejnych 10 milionów. Zostaną przeznaczone na dalsze remonty i doposażenie oddziałów. Z myślą o dalszym rozwoju informatyzacji i innowacyjności w ochronie zdrowia przygotowujemy się też do dużego programu, którego częstochowski szpital będzie częścią. Chodzi o zakup robota do wysokospecjalistycznych zabiegów chirurgicznych, który wprowadzi całkiem nową jakość i standardy w leczeniu zabiegowym. To będzie także ważny czynnik przyciągający do Częstochowy młodych lekarzy, którzy będą mogli praktykować medycynę na europejskim poziomie.

„Jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju województwa śląskiego są działania dotyczące sfery zdrowia. Ochrona zdrowia mieszkańców wymaga nakładów finansowych i inwestycji w ulepszanie standardów funkcjonowania szpitali oraz profesjonalnej kadry lekarzy. Cieszę się, że Państwa projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.” – napisał w liście gratulacyjnym Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego.

Informacje nt. inwestycji i modernizacji oddziałów szpitalnych

I. Zadanie pn: „Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”, dot. projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR) Oś priorytetowa X, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Wartość zadania ogółem: 24 393 660,05 zł w tym:

 • Środki EFRR: 20 554 957,73 zł
 • Środki własne szpitala: 1 891 878,32 zł
 • Środki Województwa Śląskiego: 1 946 824,00 zł

II. Zadanie: „Modernizacja Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych – obiekt przy ul. Bialskiej 104/118 przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie" – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach projektu pn: „Inwestujemy w śląskie szpitale”.

Wartość zadania: 5 977 107,26 zł

 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 5 450 000,00 zł
 • Środki Województwa Śląskiego: 390 829,21 zł
 • Środki własne szpitala: 136 278,05 zł
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS