Inwestycja w zdrowie i życie

 Podpisanie umowy w Wojewódzkim Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy w Wojewódzkim Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu przygotowuje się do kolejnej dużej inwestycji

Za blisko 18 mln zł pochodzących z budżetu województwa powstanie tam jeden z najnowocześniejszych neurochirurgicznych bloków operacyjnych w Polsce.

W czwartek 13 października w szpitalu podpisano umowę z wykonawcą. W uroczystości brali udział: marszałek województwa Jakub Chełstowski, parlamentarzyści: Ewa Malik, Robert Warwas i Waldemar Andzel. Sejmik województwa reprezentowała radna Jadwiga Baczyńska.

- Warto przypomnieć, że decyzję o gruntownej modernizacji i wyposażeniu w nowy sprzęt bloku operacyjnego Klinicznego Oddziału Neurochirurgii podjęliśmy jeszcze w 2019 roku i konsekwentnie ten plan jest realizowany. Tych zadań nie pokrzyżowała nawet pandemia COVID-19, z którą przez blisko dwa lata walczyliśmy. Bieżący rok ma być kluczowy dla tej inwestycji. W efekcie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu ma powstać jeden z najnowocześniejszych neurochirurgicznych bloków operacyjnych w Polsce, unikalny w skali europejskiej i znaczący w skali światowej. Na ten cel z budżetu województwa zostanie przeznaczonych ponad 17 mln 760 tys. zł. W praktyce realizacja projektu rozpoczęła się w 2020 roku od zakupu trzech mikroskopów operacyjnych za kwotę 3,75 mln zł, dwóch zestawów do śródoperacyjnego monitorowania neurofizjologicznego za 695 tys. złotych oraz trzech wiertarek obrotowych wartych 430 tys. złotych. Wszystkie te zakupy, jak i modernizacja bloku operacyjnego są inwestycją w zdrowie i życie mieszkańców. O tym jak ważną funkcję w służbie zdrowia województwa pełni ta placówka świadczą statystyki. Rocznie na bloku operacyjnym neurochirurgii wykonuje się około 400 operacji onkologicznych. Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu przełoży się zarówno na zwiększenie ich liczby, jak i poprawę jakości – akcentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski. - W ubiegłym roku, w ramach wsparcia z budżetu województwa, za kwotę 6,5 mln zł został zakupiony sprzęt do neuronawigacji. Neuronawigacja jest tworzonym indywidualnie dla każdego leczonego chorego systemem przestrzennej orientacji neurochirurga w polu operacyjnym, która pozwala na ochronę ważnych czynnościowo struktur mózgu i na identyfikację zmian chorobowych. Na świecie działa około 30 tego rodzaju systemów. W tym roku również zakupiono aparat do wykorzystywanego śródoperacyjnie rezonansu magnetycznego. Sprzęt kosztował 6 mln zł. Pozwala oceniać efekty przeprowadzanych operacji przed ich ostatecznym zakończeniem i w konsekwencji unikać reoperacji.

Pełne wykorzystanie śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego nie jest możliwe bez posiadania opisanego wyżej systemu neuronawigacji. Zamknięciem realizowanego projektu mają być dalsze zakupy wyposażenia sal operacyjnych, takich jak lampy i stoły operacyjne, kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, diatermie, ssaki ultradźwiękowe, stymulacja magnetyczna i instrumentarium.

Modernizowany neurochirurgiczny blok operacyjny wykorzystywany jest przez Kliniczny Oddział Neurochirurgii szpitala. Leczone są tam wszystkie grupy schorzeń neurochirurgicznych, jednak nastawiony jest on głównie na leczenie schorzeń nowotworowych i naczyniowych układu nerwowego. Trafiają tam pacjenci nie tylko z Województwa Śląskiego, ale również z całego kraju, często wprost kierowani przez inne ośrodki neurochirurgiczne.

Blok operacyjny Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w niezmienionej formie działa od ponad 30 lat. W okresie tym wyposażenie bloku było sukcesywnie uzupełniane i rozbudowywane. Dziś wymaga już jednak gruntownego remontu.

- Modernizowany blok operacyjny będzie posiadał trzy sale operacyjne. Poza typowym wyposażeniem, do którego należą zakupione najwyższej klasy mikroskopy operacyjne, zainstalowane zostaną specjalistyczne urządzenia, takie jak: neuronawigacja, neuromonitoring, ssaki ultradźwiękowe, czy ramy stereotaktyczne. Elementem nowatorskim ma być śródoperacyjna diagnostyka radiologiczna oparta zarówno o tomografię komputerową jak i rezonans magnetyczny. Kompatybilność mikroskopów operacyjnych, neuronawigacji i śródoperacyjnej diagnostyki radiologicznej ma uczynić tworzony blok operacyjny najnowocześniejszym w kraju i jednym z najnowocześniejszych w Europie – przekonuje dyrektor szpitala, Krzysztof Bestwina.

Na bloku operacyjnym neurochirurgii wykonuje się około 400 operacji onkologicznych rocznie. Śródoperacyjna diagnostyka radiologiczna pozwoli u części chorych uniknąć reoperacji. Ma to zarówno znaczenie dla pacjentów jak i dla kosztów leczenia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie umowy w Wojewódzkim Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy w Wojewódzkim Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu. fot. UMWS Podpisanie umowy w Wojewódzkim Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu. fot. UMWS Podpisanie umowy w Wojewódzkim Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy w Wojewódzkim Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy w Wojewódzkim Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy w Wojewódzkim Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy w Wojewódzkim Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu. fot. UMWS
Zobacz również