Jak szkolić przyszłych sportowych mistrzów

 fot. Tanita Zborowska fot. Tanita Zborowska
10 grudnia w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach odbyła się konferencja, której głównym prelegentem był Krzysztof Kaliszewski, polski lekkoatleta, trener Anity Włodarczyk i Szymona Ziółkowskiego.

 „Będę mówił prosto, bo jestem trenerem, ale bardzo chciałbym podzielić się z państwem moim doświadczeniem” – tymi słowami rozpoczął swoją prezentację pierwszy gość spotkania, zwracając się do nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów, którzy byli grupą docelową konferencji. Zagadnieniami poruszanymi podczas wystąpienia sportowca były nie tylko sposoby na kształcenie dzieci i młodzieży uprawiającej sport, ale też rozwój osoby trenującej bądź uczącej wychowania fizycznego.

„Trener powinien przejść przez pięcioletnie studia i ciągle zdobywać wiedzę” - podkreślił.

Następnie dr hab. Artur Gołaś poprowadził panel pt. „Nawyk Sukcesu”, podczas którego omawiano problem indywidualnego podejścia do adeptów sportu oraz kształtowania w nich dobrych nawyków będących jedną z dróg do osiągnięcia prawdziwego sukcesu.

Patronami wydarzenia byli marszałek Jakub Chełstowski oraz JM prorektor prof. dr hab. Adam Zając.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tanita Zborowska fot. Tanita Zborowska fot. Tanita Zborowska fot. Tanita Zborowska fot. Tanita Zborowska
tagi: