Jak tworzyć miasta przyszłości

 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11
W Katowicach oficjalnie zainaugurowano 11. Światowe Forum Miejskie (WUF11). To najważniejsze wydarzenie na świecie związane z kształtowaniem polityki miejskiej

W uroczystym otwarciu Forum uczestniczyli m.in. premier RP Mateusz Morawiecki, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, marszałek Jakub Chełstowski i prezydent Katowic Marcin Krupa. „Żyjemy w czasach przełomowych. W kontekście pandemii COVID-19 musimy na nowo zdefiniować życie w skupiskach miejskich, które zawsze były impulsem do rozwoju. Ze względu na naszą historię nie mogliśmy rozwijać naszych miast w sposób niezależny, nie mogliśmy w pełni wykorzystać ich potencjału. Dziś nasze miasta tętnią życiem, są świadectwem dynamicznego rozwoju. Katowice zbudowano w oparciu o założenia rewolucji przemysłowej i eksploatowano przez lata, dziś miasto rozwija się z poszanowaniem środowiska i potrzeb młodych ludzi. Musimy znaleźć odpowiedź na wyzwania współczesności, dlatego tak istotny jest zrównoważony rozwój. Wierzę, że to forum wypracuje wiele rozwiązań. To spotkanie idei, pomysłów, które zaowocuje lepszym życiem i rozwojem miast” – podkreślał premier RP Mateusz Morawiecki.

Światowe Forum Miejskie (WUF11) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich.

To najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. Forum odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 tys. uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe.

„Kształtowanie polityki miejskiej jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed nami w najbliższych latach. Jako Zarząd Województwa Śląskiego w grudniu 2021 roku przyjęliśmy dokument pn. Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego". Samorząd województwa wdraża procesy rozwojowe w regionie. Cieszę się, że Katowice i województwo śląskie staną się areną dyskusji o tak istotnych wyzwaniach, w tak dużej skali, z udziałem ekspertów i uczestników że wszystkich stron świata. Musimy reagować na zmiany, kształtować miejską przestrzeń i uczyć się od siebie nawzajem, korzystać ze sprawdzonych rozwiązań i inspirować rozwój. Miasta zmieniają się, zmieniają się mieszkańcy i ich potrzeby, naszym zadaniem jest skutecznie wprowadzać te zmiany w życie i tworzyć dobre warunki do rozwoju oraz przyjazną dla wszystkich przestrzeń” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Rolą Regionalnej Polityki Miejskiej jest koordynacja polityk branżowych odnoszących się do miast oraz tworzenie na poziomie regionalnym sprzyjającego otoczenia organizacyjnego dla efektywniejszego prowadzenia działań na rzecz rozwoju miast i większego ich współdziałania. Regionalna Polityka Miejska eksponuje wolę władz regionalnych do wzmacniania pozycji samorządu województwa jako koordynatora i animatora działań rozwojowych podejmowanych w przestrzeni regionalnej we współpracy z samorządami lokalnymi. Te działania zakładają harmonijny rozwój całego regionu, w sferze społecznej, gospodarczej jak i przestrzennej – przy wykorzystaniu potencjałów terytorialnych i likwidacji barier rozwojowych poszczególnych obszarów.

Hasło przewodnie tej edycji forum to "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości". Debaty i panele tematyczne odbywają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Światowe Forum Miejskie potrwa do 30 czerwca 2022 roku. W trakcie forum działa też strefa wystawowa Urban EXPO, na której prezentuje się 89 wystawców z 43 krajów świata, w tym m.in. z USA, Niemiec, Francji, Meksyku, Korei Południowej czy Kenii. Na 8 tys. metrów kwadratowych swoje walory prezentują państwa, miasta, organizacje pozarządowe i międzynarodowe i firmy. Forum to wiele wydarzeń towarzyszących. W Katowicach zlokalizowano kilkanaście tematycznych stref miejskich - miejsc dodatkowych spotkań, wystaw, koncertów i rozrywki.

„Po raz pierwszy to wydarzenie odbywa się w Polsce. To wyjątkowa debata dotycząca rozwoju miast, aglomeracji i światowej gospodarki. Dynamika procesów urbanizacyjnych rodzi nowe wyzwania, z którymi będziemy się musieli zmierzyć. Ważne jest wypracowanie wspólnej strategii, by móc poprawić konkurencyjność i efektywność tych zmian. Naszym celem jest przeprowadzenie zrównoważonej transformacji miast, zapewniającej lepszą jakość życia wszystkich mieszkańców” – tłumaczył Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Dyskusja w trakcie forum ogniskuje się wokół wielu istotnych obszarów tematycznych: sprawiedliwych miast, zielonej przyszłości miast, innowacji i technologii, budowaniu odporności miast, planowaniu i zarządzaniu miejskiemu, przyszłości gospodarki i finansów miejskich. Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie sprawiły, że katalog tematów rozszerzył się o reagowanie na kryzysy i kwestie związane z odbudową miast. Oprócz debat i wystąpień ekspertów, na uczestników czekają rozmowy przy okrągłych stołach, sesje networkingowe oraz warsztaty.

W trakcie wydarzenia ogłoszony i podpisany zostanie "Plan Działań dla Miast". To swoisty katalog dobrych praktyk, instrukcja wdrażania lokalnych projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11 Ceremonia otwarcia Światowego Forum Miejskiego. fot. Piotr Piosik / WUF11