Jak uporządkować system ochrony zdrowia?

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Poprawa jakości leczenia i kierunki zmian funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce były tematami dzisiejszej konferencji odbywającej się w Sali Sejmu Śląskiego

Celem jest wypracowanie regionalnego pakietu zmian legislacyjnych związanych ze służbą zdrowia to jeden z dyskusji. To także chęć stworzenia mapy potrzeb zdrowotnych, wypracowanie zasad współpracy w służbie zdrowia pomiędzy poszczególnymi podmiotami i koordynacji opieki nad pacjentem. Jak mówi Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego, pandemia koronawirusa dała impuls do uporządkowania systemu ochrony zdrowia. Konieczne zmiany mają być wypracowane przed 6 zespołów roboczych. Projekt zmian ma być gotowy pod koniec stycznia. 

- Czas COVIDU wiele nas nauczył, udało się opanować kryzys związany z pandemią, niemniej koronawirus uwypuklił też słabość służby zdrowia w regionie. Potrzebujemy systemowych rozwiązań, koordynacji współpracy w placówkach służby zdrowia, dotyczy to głównie szpitali w naszych sześciu subregionach. Współpracujemy także ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym pod kątem zapewnienia przyszłym kadrom zatrudnienia w naszych szpitalach. Do stycznia, w porozumieniu z dyrekcjami szpitali, a także samorządowcami, bo do tej współpracy zapraszam każdego, komu leży na sercu poprawa systemu lecznictwa, chcemy przygotować propozycje zmian i przedstawić je stronie rządowej licząc na wsparcie. Jest wola tej współpracy, a to bardzo cenny i ważny prognostyk na przyszłość. Ze swej strony, jako zarząd województwa dopilnujemy, aby była jak najbardziej konstruktywna. Pod kątem inwestycji w szpitalach, także w kontekście walki z COVID-19 udało się zrobić już wiele dobrego. Dla przykładu, doposażyliśmy placówki służby w zdrowia w sprzęt, co poprawiło komfort pracy lekarzy i poprawiło jakość leczenia pacjentów. – podkreślił marszałek województwa Jakub Chełstowski.

- Po 30 latach zmian, mamy z jednej strony bardzo dobre szpitale, świetnie zarządzane, ale i całe obszary bez interny, neurologii, oddziałów udarowych czy pediatrii. Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia będzie możliwa tylko przy działaniu wielotorowym. Konieczne jest usunięcie patologii z wielu obszarów, konieczne jest jednoznaczne określenie zadań poszczególnych instytucji: państwa, samorządu, płatnika, świadczeniodawcy – dodał Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku województwa zaznaczając, że celem poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej konieczne jest podjęcie równoległych działań w wielu obszarach. Najważniejsze z nich to: odpowiedzialność za system ochrony zdrowia, kadra medyczna, filary systemu, struktura organizacyjna, finansowanie.

- Zaproponowane zmiany powinny być realizowane równolegle we wszystkich wymienionych obszarach – podkreślił Jan Kawulok.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS