Jubileuszowa edycja „Kolędników z Żytomierza”

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Artyści polskiego pochodzenia odwiedzą województwo śląskie po raz dziesiąty

Województwo Śląskie od wielu lat utrzymuje kontakty z Obwodem Żytomierskim na Ukrainie, które polegają głównie na wspieraniu Polaków mieszkających na tych terenach, skupionych wokół Związku Polaków w Żytomierzu. Związek od 10 lat jest organizatorem projektu „Kolędnicy z Żytomierza”, w ramach którego zespoły artystyczne z Obwodu Żytomierskiego składające się z osób pochodzenia polskiego odwiedzają województwo śląskie. Ważnym punktem corocznej wizyty jest udział w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Od wielu lat partnerem projektu jest Województwo Śląskie. Artyści z Obwodu Żytomierskiego co roku goszczą w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w Koszęcinie. W tym roku kolędnicy z Żytomierza gościć będą w województwie od 9 stycznia.
Z repertuarem polskich i ukraińskich kolęd, pastorałek oraz pieśni ludowych przyjadą zwycięzcy eliminacji XIII Festiwalu Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie. W najbliższych dniach wezmą udział w przesłuchaniach i koncercie galowym XXV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Kazimierza Szwarlika w Będzinie.

W ramach trwającej do 15 stycznia wizyty goście z Ukrainy zaprezentują się podczas występów m.in:
• 10 stycznia, godz. 16.00 w Pilicy, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej (wstęp wolny)
• 11 stycznia, godz. 17.00 w Koszęcinie, w siedzibie zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, im. Stanisława Hadyny (wstęp wolny)
• 13 stycznia, godz. 16.00 w Będzinie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (wstęp wolny)
• 14 stycznia, godz. 17.00 w Bytomiu, w kościele św. Jacka w Rozbarku (wstęp wolny) W 2015 r.

Województwo Śląskie i Obwód Żytomierski podpisały porozumienie o współpracy. W ramach umowy Województwo Śląskie w szczególności dba o utrzymanie więzi z Polakami zamieszkującymi Obwód Żytomierski. Oprócz projektu „Kolędnicy z Żytomierza” organizowana jest również wakacyjna akcja „Lato z Polską” pod auspicjami Senatu RP.