Kampania 2010: Invest-In-Silesia
Kampania Invest In Silesia

Promocja gospodarcza regionu - czerwiec 2010

Śląskie to najatrakcyjniejszy inwestycyjnie region w Polsce. Aby utrzymać tę wysoką pozycję, Województwo Śląskie jako pierwsze w Polsce uruchomiło system informowania o możliwościach inwestycyjnych w regionie: www.invest-in-silesia.pl. Również jako pierwsze zebrało w jednym miejscu wszelką informację niezbędną inwestorom, ułatwiając podejmowanie decyzji i oszczędzając ich czas.

Sam system bez odpowiedniej promocji byłby tylko jednym z kolejnych podobnych rozwiązań informatycznych, które często pozostały nieznane i są już dawno zapomniane. Stąd w czerwcu br. planuje się kampanię promocyjną dotyczącą atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego oraz samego systemu Invest in Silesia. Kampania zakłada miesięczne działania outdoorowe, obecność w internecie oraz prasie branżowej.

Ogólnopolska kampania przeprowadzona zostanie w dniach od 1 do 30 czerwca 2010 na 100 billboardach: 12 o formacie 12x3m oraz 88 formatu 6x3m. Zostaną one rozwieszone w aglomeracji Górnośląskiej oraz Warszawie, Trójmieście, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

W pierwszej połowie czerwca ukażą się też reklamy prasowe m.in. w magazynach: Business & Travel Europe, Polish Market, Polish Business Report i Forbes.

Banery reklamujące stronę invest-in-silesia.pl pojawiać się będą m.in. w portalach: Gazeta.pl (m.in. w działach Pieniądze/Fundusze oraz Firma), Onet - Firma, Bankier.pl, Eurobankier.pl, MSP.Money.pl, i Rzeczpospolita.pl. Zaplanowano także rozesłanie ponad 200 000 tysięcy maili do użytkowników portali Money, Wirtualna Polska, Onet i Openkontakt.

Odbędą się spotkania z ludźmi ze świata ekonomii, biznesu, kultury, nauki i mediów, działającymi na rzecz rozwoju inwestycji i gospodarki w województwie śląskim.

Wykonawcą systemu Invest in Silesia są firmy Business Consulting Sp. z o.o. oraz TiP Sp. z o.o. Koszt kampanii to (netto)  456 000 zł.