Kampania 2013: Tu się inwestuje
Województwo Śląskie – Tu się inwestuje

Kampania promocyjna terenów inwestycyjnych - 2013

Projekt „Województwo Śląskie - Tu Się Inwestuje" realizowany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Łączna kwota projektu to 1 826 500 zł, z czego:

  • wnioskowane dofinansowanie w wysokości 85% - 1 552 525 zł
  • wkład własny w wysokości 15% - 273 975 zł

Beneficjentem projektu jest Województwo Śląskie. Projekt polega na promocji terenów inwestycyjnych, zgłoszonych do IV edycji konkursu Grunt na Medal, znajdujących się w województwie śląskim. Wszystkie zgłoszone tereny są dostępne na stronach internetowych www.invest.slaskie.pl oraz www.invest-in-silesia.pl

Główne działania przewidziane w projekcie:

  • udział w targach inwestycyjnych z wykorzystaniem materiałów drukowanych (foldery), cyfrowych (CD, film promocyjny) i Internetu
  • przeprowadzenie kampanii promocyjnej we wrześniu 2013

Celem projektu jest utrzymanie wysokiej pozycji województwa śląskiego we wszelkich opracowaniach związanych z atrakcyjnością inwestycyjną regionu. Jednocześnie obok utrzymania wysokiej pozycji regionu projekt przyczyni się do przyciągnięcia nowych inwestorów.  W efekcie w ciągu 5 lat od zakończenia projektu można spodziewać się większego napływu inwestycji do regionu oraz utrzymania wizerunku województwa śląskiego jako doskonałego miejsca do inwestowania.

Projekt zakłada, że udział w targach oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Przyczyni się również do pozyskania inwestorów, a tym samym inwestycji na terenie województwa śląskiego.

Kampania promocyjna terenów inwestycyjnych - wrzesień 2013

  • 1-3 wrzesnia 2013
  • zasięg: cała Polska,
  • budżet: 698 025 zł, w tym produkcja spotu: 98 400 zł, emisja 599 625 zł,

Działania:

  • emisja 30" spotu telewizyjnego oraz 8" billboardu sponsorskiego; emisja spotu i billboardu będzie miała miejsce w 3 (trzech) kanałach telewizyjnych o charakterze biznesowym oraz newsowym, tj. TVN CNBC, TVN24, Polsat News;
  • dodatkowo na stronach internetowych 2 (dwóch) kanałów telewizyjnych: TVN24.pl i TVNCNBC.pl, zostanie wyemitowany 30" spot (tzw.preroll) przed materiałami video dostępnymi na tych serwisach internetowych.