Kampania 2016: Śląskie. Tu rozmawiamy

Śląskie. Tu rozmawiamy

 Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora

„Śląskie. Tu rozmawiamy” - pionierski projekt partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy województwa śląskiego mogli dzielić się opiniami na temat tego, co aktualnie myślą o regionie i jak chcieliby, aby region wyglądał w przyszłości.

Celem akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy” było informowanie i edukowanie mieszkańców w kontekście szeroko pojętej samorządności, ale przede wszystkim uzyskanie od nich informacji zwrotnej o tym, jak postrzegają region i jak chcieliby się włączyć w jego dalszy rozwój. Na potrzeby akcji stworzono specjalnie dedykowaną mieszkańcom stronę turozmawiamy.slaskie.pl/

Akcja składała się z wielu działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych m.in. do uczniów szkół podstawowych (konkurs „Skrzynki Marzeń”), uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Lekcje Obywatelskie), ekspertów regionalnych (Spotkania eksperckie w regionie) oraz wszystkich mieszkańców województwa (filmobus Śląskie. Tu rozmawiamy).

Działania promocyjne rozpoczęła wakacyjna podróż kolorowego busa wyposażonego w mobilne studio filmowe i strefę edukacji dla najmłodszych, który odwiedził latem łącznie 15 miejscowości w całym regionie.

W efekcie tych spotkań powstało ponad 300 wywiadów filmowych z mieszkańcami, z czego dwadzieścia kompilacji najciekawszych wypowiedzi ze wszystkich wydarzeń zostało umieszczonych na kanale YouTube Śląskie. Pozytywna Energia. Dodatkowo tysiąc pocztówek z pozdrowieniami z akcji zostało rozesłanych przez uczestników do rodzin, przyjaciół i znajomych po całej Polsce.

Uzyskane podczas tego etapu opinie na temat przyszłości regionu zostały poddane dyskusji w trakcie dziesięciu spotkań z ponad dwustu pięćdziesięcioma ekspertami m.in. z zakresu nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i samorządów.

Ważną częścią składową projektu „Śląskie. Tu rozmawiamy” były Lekcje Obywatelskie dot. partycypacji społecznej, kompetencji samorządu regionalnego i aktywizacji w kontekście realizowania działań oddolnych. W sumie przeprowadzono 120 lekcji dla uczniów z 40 szkół w regionie. Podczas warsztatów mieli oni możliwość stworzenia realnych inicjatyw oddolnych pod nazwą „Nasz pomysł na Śląskie” tj. autorskich projektów budżetów partycypacyjnych dających im przedsmak realnego zaangażowania i wpływu na życie publiczne, pełniąc w nim aktywną rolę, podejmując decyzje i współpracując z innymi.

Dopełnieniem całego przedsięwzięcia był konkurs dla najmłodszych pn: Skrzynki Marzeń, w którym wzięło udział ponad 240 uczniów z 36 szkół podstawowych województwa śląskiego. Stworzyli oni 66 kolorowych skrzynek pocztowych na marzenia mieszkańców naszego regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Lekcje Obywatelskie / fot. mat. organizatora Lekcje Obywatelskie / fot. mat. organizatora Lekcje Obywatelskie / fot. mat. organizatora Lekcje Obywatelskie / fot. mat. organizatora Lekcje Obywatelskie / fot. mat. organizatora Lekcje Obywatelskie / fot. mat. organizatora Lekcje Obywatelskie / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Filmobus / fot. mat. organizatora Lekcje Obywatelskie / fot. mat. organizatora Lekcje Obywatelskie / fot. mat. organizatora Lekcje Obywatelskie / fot. mat. organizatora

Linki do stron zewnętrznych
Śląskie. Tu rozmawiamy - strona www

Filmy