Kampania 2017: Śląskie. Tu działamy

Śląskie. Tu działamy

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

W 2017 r. kontynuacją procesu partycypacji społecznej w województwie śląskim został projekt „Śląskie. Tu działamy”. Składał się on z kilku powiązanych ze sobą elementów:

 • akcji „Lokalni Bohaterowie inspirują”, która promowała aktywnych społeczników z naszego regionu,
 • Lekcji Obywatelskich dla szkół ponadgimnazjalnych, podczas których młodzież poszerzała swoją wiedzę na temat samorządności i obywatelskości, a także pracowała nad autorskimi pomysłami inicjatyw oddolnych w swoich miejscowościach pn: „Nasz pomysł na EKO Śląskie”,
 • warsztatów „Śląskie bez smogu”, których efektem było stworzenie przez mieszkańców pomysłów na informacyjne akcje antysmogowe w regionie,
 • Samorządowej Akademii Umiejętności, czyli platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla urzędników z miast i gmin województwa.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o kampanii Śląskie. Tu działamy