Kardio-Med Silesia otrzymał środki na prace badawcze

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Zabrzański park technologii medycznych otrzyma pokaźne środki na projekt Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji

Koszt całkowity tej naukowej inwestycji to ponad 4,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych przekroczy 3,7 mln zł. Umowę przekazano dzisiaj w Sali Błękitnej Gmachu Sejmu Śląskiego.

- Medycyna jest atutem województwa śląskiego. Rozwijając infrastrukturę medyczną wzmacniamy ten potencjał. Działania podejmowane przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu wpisują się w strategię rozwoju województwa śląskiego. Przekazując 3,7 mln zł z funduszy europejskich na stworzenie Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji dajemy impuls do dalszego rozwoju tego innowacyjnego podmiotu. Gratuluje prof. Marianowi Zembali i całemu zespołowi – podkreślił marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia poprzez modernizację Banku Tkanek i Komórek oraz utworzenie nowych stanowisk laboratoryjnych.

- Chodzi o medycynę spersonalizowaną, regeneracyjną oraz rozwijanie medycyny precyzyjnej w obszarze genetyki zaburzeń kardiologicznych i metabolicznych. Chcemy rozwijać innowacyjne technologie materiałowe w zakresie medycyny regeneracyjnej z wykorzystaniem technologii druku 3D – wyjaśnia Adam Konka, prezes Kardio-Med Silesia.

- Śląsk słynie z medycyny. Stajemy się czymś na kształt medycznej Śląskiej Doliny Krzemowej. Innowacje są naszą wizytówką. Cieszy fakt, że nasza praca jest dostrzegana i doceniana, a przy tym wspierana przez władze województwa – podkreślił prof. Marian Zembala, autorytet w dziedzinie kardiochirurgii, na którego ręce marszałek Jakub Chełstowski przekazał umowę o przekazaniu dotacji.

- To ośrodek badawczy, który prężnie się rozwija i takie projekty należy wspierać. W ramach parku medycznego powstanie centrum, które będzie stanowić kluczową dla regionu infrastrukturę badawczą, co pozwoli na realizację planu badań wpisującego się w światowe trendy naukowe i jednocześnie realizującego najpilniejsze potrzeby naukowo-społeczne nie tylko regionu, ale kraju – dodaje Alina Nowak, radna Sejmiku województwa.

W ramach projektu zostanie zmodernizowana istniejąca już infrastruktura Banku Tkanek i Komórek. Ponadto planowany jest zakup aparatury badawczej.

- Rozwój medycyny jest zapisany w Regionalnej Strategii Innowacji. Znajduje to odbicie zarówno w starej perspektywie finansowej, jak i nowej. Zainteresowanie jest ogromne. Dla przykładu, w konkursie w ramach działań 1.2 dotyczących badań i rozwoju zawężonych właśnie do branży medycznej, spłynęło 38 wniosków na kwotę ponad 80 mln zł. To też pokazuje, że firmy czy też instytuty badawcze nauczyły się aplikować i korzystać ze środków unijnych. To cieszy i pokazuje ogromny potencjał w kontekście nowej perspektywy unijnej. A innowacje są kluczowymi kwestiami w ocenie prowadzonej przez Komisję Europejską – podsumowuje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy