Katowice ogłoszone Europejskim Miastem Nauki 2024

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
EuroScience przyznało ten zaszczytny tytuł właśnie stolicy Województwa Śląskiego

Katowice będą najważniejszym miastem promującym naukę w Europie w 2024 roku. Gośćmi konferencji, podczas której ogłoszono ten werdykt był premier RP Mateusz Morawiecki i marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Katowice swoją kandydaturę zgłosiły razem z Uniwersytetem Śląskim, a same starania wsparło kilkanaście innych katowickich uczelni. Pod dokumentem powołującym tzw. konsorcjum uczelni podpis złożyło siedmiu rektorów reprezentujących śląskie uczelnie.

W środę, 22 grudnia, przedstawiciele organizacji EuroScience przyznali zaszczytny tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Za dwa lata będą nią Katowice. Wiadomość ogłoszono podczas specjalnie zwołanej konferencji w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Wyboru miasta, które będzie mogło szczycić się przez 12 miesięcy tytułem, dokonuje organizacja EuroScience z siedzibą w Strasburgu, która zrzesza wybitnych naukowców, jednostki akademickie i uczelnie z całej Europy. Co dwa lata przyznaje tytuł Europejskiego Miasta Nauki jednej z aplikujących miejscowości, a także organizuje ogólnoeuropejską konferencję naukową poświęconą wybranemu problemowi, którym naukowcy z tych uczelni się zajmują.

- To bardzo ważny dla Katowic, miasta, które mocno ewoluuje. Nauka zmienia życie. Ale trzeba też powiedzieć, że życie zmienia się przez naukę. Katowice jako serce regionu jest tego przykładem. To miasto realizujące nowoczesne projekty technologiczne, mający do tego ogromne aspiracje i wielki potencjał. Potencjał nauki współpracującej z przemysłem, nauki współpracującej z przedsiębiorcami, biznesem. Nauki, która otwiera nowe perspektywy rozwoju społecznego i ekonomicznego – mówił premier Mateusz Morawiecki.

W ramach imprez i wydarzeń towarzyszących w 2024 do Katowic przyjadą największe autorytety świata nauki.

- Gratuluję Katowicom i rektorom uczelni. Jesteśmy świadkami jak bardzo Śląsk się zmienia i w jak dużym stopniu przyczynia się do tego nauka i edukacja. Stajemy się silnym ośrodkiem na wielu poziomach. Dość przypomnieć, że przez dwa lata nosimy tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości, który jest ukoronowaniem wsparcia przedsiębiorców w postaci Śląskiego Pakietu dla Turystyki na sumę 1,4 mld zł, Województwo Śląskie – Stadion Śląski gości imprezy lekkoatletyczne najwyższego formatu, a w 2028 roku zostanie gospodarzem Lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Tytuł Europejskiej Stolicy Nauki 2024 jest kolejnym ukłonem w stronę naszego regionu, docenieniem jego wartości. Dla nas – zarządu województwa obecnej kadencji istotne są dwa komponenty: gospodarka niskoemisyjna i właśnie wsparcie nauki. Sektor akademicki daje nam ogromną szansę. Tym bardziej, że czeka nas czas zmian, transformacji, w której prymat ma ekologia. A Europa bacznie będzie się tym zmianom przyglądać – zaakcentował marszałek województwa Jakub Chełstowski.

- Będą to swego rodzaju prawdziwe igrzyska nauki. To wydarzenie można traktować w kategoriach opowieści o tym, jak nauka i edukacja stały się nowym przemysłem Śląska – dodał prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Województwo Śląskie mocno wspiera naukę i edukację w regionie. W listopadzie w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami regionu. W ramach spotkania marszałek województwa Jakub Chełstowski wręczył powołania 34 członkom Forum - przedstawicielom uczelni, środowisk gospodarczych oraz samorządowych.

Zadaniem powołanego Forum jest inicjonowanie i wzmacnianie współpracy samorządu województwa z uczelniami wyższymi oraz środowiskiem gospodarczym, w kierunku rozwoju potencjału badawczego i naukowego uczelni oraz wzrostu konkurencyjności regionu.

Wstępem do tej formy współpracy było sierpniowe spotkanie w Koszęcinie z rektorami uczelni wyższych, a jednym z jego postulatów była właśnie potrzeba powstania Forum współpracy samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS 


tagi: