Katowickie Centrum Onkologii z wyższymi standardami badań i leczenia

 Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Podsumowano ostatnie przedsięwzięcia zrealizowane w placówce. To zarówno zakupy wysokospecjalistycznej aparatury medycznej do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, jak i opracowany program badań profilaktycznych i diagnostycznych

- Katowickie Centrum Onkologii to ważna instytucja na mapie ośrodków zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa śląskiego. Tym większe znaczenie mają najnowsze projekty, które są tu realizowane – podkreślał marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. - Nie ma cenniejszych wartości od zdrowia, dlatego cieszy, że kolejne środki, tym razem 11 milionów złotych, przekładają się na mnóstwo nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych oraz projekty służące poprawie profilaktyki i leczenia tych schorzeń. Ponadto jest to miejsce wyjątkowe, o czym świadczy pomnik Wiktorii – rzymskiej bogini zwycięstwa stojący na szpitalnym dziedzińcu. KCO daje nadzieję ludziom, którzy znaleźli się w trudnym momencie życia. Każda wizyta tutaj to również dla mnie szybkie mentalne rekolekcje. Jestem więc szczególnie dumny, że konsekwentnie i skutecznie szukamy możliwości, by realizować kolejne inwestycje i zadania oraz że potrafimy na te cele pozyskiwać fundusze unijne i wygospodarowywać własne środki budżetowe. Chciałbym, żeby jak najmniej osób musiało korzystać z pomocy Katowickiego Centrum Onkologii, ale ośrodek musi być zawsze w gotowości do świadczenia usług medycznych najwyższej jakości, gdyby okazała się potrzebna.

- Dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że nawet w niełatwych czasach i w morzu narzekań, jeśli ma się chęci, można budować pozycję i potencjał placówki, która w ciągu dwóch ostatnich dekad wypracowała markę wiodącej jednostki nie tylko w leczeniu schorzeń onkologicznych ale i innych specjalności medycznych, w ramach których mieszkańcy Katowic i całego regionu znajdują tu pomoc i ratunek – mówił Piotr Czarnynoga, radny wojewódzki. - Słowa uznania w tym kontekście należą wszystkim pracownikom szpitala i zarządowi Województwa Śląskiego.

„Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii” to projekt objęty dotacją z budżetu Województwa Śląskiego, zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość zadania wyniosła 11,5 mln zł, w tym 9,4 mln zł to środki unijne, zaś dotacja z budżetu Województwa Śląskiego - 1,6 mln zł - stanowiła wkład własny do projektu na zakup sprzętu oraz aparatury medycznej. Zakupiony sprzęt medyczny wpłynął na wzrost i poprawę jakości świadczonych usług medycznych, wzrost dostępności do specjalistycznych badań lekarskich oraz skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na specjalistyczne badania. Aparatura zlokalizowana jest na Oddziale Chorób Płuc, Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddziale Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii, Zakładzie Radioterapii, Pracowni Diagnostyki obrazowej, Pracowni Bronchoskopii, Pracowni Endoskopii, Pracowni USG.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na wysoką zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe, a także na brak wysokiej klasy sprzętu medycznego umożliwiającego poszerzenie zakresu i skuteczności diagnostyki leczenia chorób nowotworowych. Projekt przyczyni się do wykrywania nowotworów złośliwych w stadium początkowym, a więc w stadium przedinwazyjnym, gdzie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia. W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia zakupiony został między innymi: tomograf komputerowy, mammograf, aparaty USG, aparat RTG, zestaw laparoskopowy HD, diatermia chirurgiczna, aparat do termoablacji guzów nowotworowych, zestaw do echoendoskopii, zestawy do bronchoskopii, zestawy do wideogastroskopii, zestawy do wideokolonoskopii.

- Dzięki temu projektowi powstała chyba najnowocześniejsza w Polsce Pracownia Histopatologiczna – informował Włodzimierz Migacz, dyrektor MCO – To kamień milowy w rozwoju tego szpitala. Dzięki uzyskanym narzędziom personel medyczny szpitala może skuteczniej ratować życie i zdrowie pacjentów oraz prowadzić cykliczne działania profilaktyczne. Chcemy zmobilizować społeczeństwo do badań profilaktycznych, złamać barierę ich obaw.

Projekt „Wygrajmy w rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny” zrealizowany został w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wartość zadania wyniosła 364 545 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa Śląskiego to 353 365 zł, środki szpitala - 11 180 zł.

Celem zadania jest zapewnienie wysokiej jakości diagnostyki za pomocą wielodyscyplinarnego aparatu USG z 4 głowicami pozwoli zmniejszyć zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii. Projekt w znaczącym stopniu przyczyni się do wykrywania nowotworów w stadium początkowym oraz oceny innych zmian chorobowych. Dzięki realizacji zadania wzrosną możliwości diagnostyczne ośrodka.

"Wygraj z rakiem przed Covidem i po Covidzie" to akcja profilaktyczna Katowickiego Centrum Onkologii, które zaprasza w 31 sierpnia w godz. od 09:00 do 15:00 do bezpłatnego skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w: poradni Onkologicznej, Profilaktyki Chorób Piersi, Dermatologicznej, Chorób Płuc, Ginekologiczno-Położniczej.

Ponadto w Pracowni Diagnostyki Obrazowej będą wykonywane badania RTG, badania tomografii komputerowej na podstawie skierowania, badania USG piersi, badania mammograficzne. W Pracowni USG będą wykonywane badania diagnostyczne – na podstawie skierowań. W Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - będą wykonywane badania laboratoryjne – na podstawie skierowań.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Katowickie Centrum Onkologii. fot. Patryk Pyrlik / UMWS