Kierunek: srebrna gospodarka

 Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS
II Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora

Po pandemicznej przerwie Województwo Śląskie we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz miastem Bielsko-Biała powróciło do organizowania Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej i Targów Seniora Silver Silesia, ważnego projektu dedykowanego seniorom. Druga edycja rozpoczęła się 13 czerwca w Bielsku Białej pod hasłem: „Senior – konsument mający wpływ na rozwój gospodarki”. Wydarzenie, które honorowym patronatem objęli: Marlena Maląg - minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Izabela Domogała - członek zarządu Województwa Śląskiego oraz Jan Kawulok - przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, potrwa trzy dni.

Wydarzenie rozpoczęło się od części konferencyjnej, na którą złożyły się wykłady i wystąpienia naukowców, pracowników administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i gminnego oraz przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy, a także dyskusje panelowe.

W gronie uczestników znaleźli się m.in.: Marlena Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Izabela Domogała, członek zarządu Województwa Śląskiego, Mirosława Nykiel i Przemysław Drabek, posłowie na Sejm RP, Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej, Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Marcin Chroszcz, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jarosław Wesołowski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, radni wojewódzcy: Alina Nowak, Julia Kloc-Kondracka i Zbigniew Przedpełski.

- Seniorzy jako ludzie bogaci w doświadczenie życiowe, których rady i wskazówki są cenną wartością dla kolejnych pokoleń, są ważnymi partnerami w dyskusji i działaniu – podkreśla Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego . - Doceniam ich mądrość i wiedzę, nieraz korzystałem z tego kapitału w pracy samorządowej i działalności społecznej. Uważnie wsłuchuję się w opiniodawczy głos Śląskiej Rady ds. Seniorów, z którą działamy wspólnie na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Z satysfakcją patrzę także, jak rozwija się projekt Silver Silesia. To znakomita przestrzeń do dyskusji o polityce senioralnej i jej wyzwaniach, to także okazja do podkreślenia Państwa roli w społeczeństwie. Wierzę, że Silver Silesia będzie rósł z edycji na edycję. Województwo Śląskie jest również otwarte na inne projekty, które służą aktywizacji seniorów i zwiększaniu ich udziału w życiu społecznym.

Jak powiedziała podczas swojego wystąpienia Izabela Domogała, członek zarządu Województwa Śląskiego, oprócz prężnie działającej Śląskiej Rady ds. Seniorów środowiska osób starszych wspierane są przez władze województwa również poprzez integrację i rozszerzanie działających lokalnie Kart Seniorów. W celu aktywizacji tej części społeczeństwa samorząd wojewódzki uruchomił dodatkowo stale rosnącą pulę grantów dla NGO oraz grup nieformalnych, które realizują działania sportowe, kulturalne, społeczne a nawet gastronomiczne na rzecz osób starszych.

- Tematyka polityki senioralnej jest dla rządu bardzo ważna, dotyczy bowiem już prawie 10 milionów obywateli – mówiła minister Marlena Maląg. – Czynimy starania, żeby była adekwatna do sytuacji i potrzeb. Swoje działania opieramy na dwóch mocnych filarach: finansowym, w którym zawierają się zmiany podatkowe, waloryzacje, dodatkowe świadczenia oraz na wspieraniu w aktywizacji seniorów, programach, które realizujemy wspólnie z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Inwestycje strategiczne państwa realizowana są także z myślą o seniorach. Tylko na Śląsku zrealizowanych zostanie 336 projektów o wartości ponad 2 miliardów złotych. Oprócz dróg, infrastruktury edukacyjnej i zdrowotnej powstanie także wiele ciekawych miejsc dla seniorów.

Wiceminister Stanisław Szwed wśród projektów rządowych na rzecz osób starszych, realizowanych w ramach polityki senioralnej państwa, wymienił program Senior+, skierowany do samorządów na tworzenie dziennych domów pobytu seniora oraz klubów seniora. Jego efektem jest ponad 1000 nowych ośrodków w ostatnich latach i 25 000 osób korzystających z ich usług. Kolejny program, Aktywni+, skierowany jest do organizacji pozarządowych. W perspektywie 5 lat to 200 milionów złotych do rozdysponowania. Z kolei program Mama 4+ dedykowany jest rodzicom, którzy w związku z wychowywaniem dzieci nie wypracowali prawa do emerytury. Skorzystało z niego 71 000 osób w tym 400 ojców.

Clou Silver Silesia stanowią Targi Seniora. To inicjatywa samorządu Województwa Śląskiego na rzecz wsparcia partnerów gospodarczych – tzw. srebrnej gospodarki, czyli rynku produktu i usług skierowanych do seniorów. Wraz ze wzrostem liczby osób powyżej 60. roku życia stanowi on coraz większy segment gospodarki.

Imprezą towarzyszącą targom jest Miasteczko Zdrowia Seniora, w ramach którego mogą oni skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich i badań profilaktycznych. Organizatorem tej części wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z podmiotami medycznymi dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu, Szpital Kolejowy w Wilkowicach–Bystrej, Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu, Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe w Rabce Zdroju, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” oraz Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.

Uzupełnieniem wydarzenia jest Strefa Kulturalna, w ramach której odbędą się prezentacje grup seniorskich, koncerty, występy oraz pokazy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
SILVER SILESIA