Koleje Śląskie stawiają na ekologię

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Pociągi Kolei Śląskich będą zasilane energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych

To efekt porozumienia, które przewoźnik zawarł ze spółką PKP Energetyka. List intencyjny w tej sprawie w obecności marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Dariusza Starzyckiego, podpisali: prezes Kolei Śląskich Patryk Świrski i wiceprezes Wojciech Pyka oraz Beata Górniak i Leszek Hołda, członkowie Zarządu PKP Energetyka S.A.

„Od początku obecnej kadencji samorządu stawiamy na rozwój Kolei Śląskich. Chcemy, żeby województwo śląskie było regionem, w którym strategicznym środkiem transportu jest właśnie kolej, stąd konkurencyjna oferta przewozowa, rozbudowywana siatka połączeń i inwestycje w nowoczesny tabor. Cieszę się, że regionalny przewoźnik będzie mógł w większym zakresie korzystać z energii odnawialnej, to działanie wpisuje się w strategię rozwoju województwa „Zielone Śląskie 2030” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Zgodnie z planami władz województwa kolej ma być w najbliższych latach podstawą dla rozwoju nowoczesnej, niskoemisyjnej mobilności w regionie. Obecnie większość taboru używanego przez Koleje Śląskie to pojazdy o napędzie elektrycznym. Prawie 75 proc. energii trakcyjnej przez nie wykorzystywanej wytwarzane jest w elektrowniach węglowych. Dzięki porozumieniu Koleje Śląskie zmniejszą swój ślad węglowy docelowo aż o ponad 38 tys. ton dwutlenku węgla rocznie.

„Sens tego porozumienia wpisuje się w działania zarządu województwa związane z ekologią. Zdecydowana większość pasażerów deklaruje chęć korzystania z ekologicznego transportu i wierzę, że Koleje Śląskie mogą być prekursorem tych proekologicznych zmian” – mówił wicemarszałek Dariusz Starzycki.

Koleje Śląskie zadeklarowały dołączenie do Programu „Zielona Kolej” - inicjatywy polskiej branży kolejowej skupionej w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), które zrzesza podmioty odpowiedzialne za ok. 95 proc. zużycia kolejowej energii trakcyjnej w Polsce. Celem przedsięwzięcia jest przejście kolei w naszym kraju na zasilanie z OZE - w 2025 roku w 50 proc., w 2030 roku w 85 proc., a docelowo w 100 proc. Wcześniej udział w programie zadeklarowali również inni przewoźnicy kolejowi.

„Dziś wspólnie pokazujemy, że przyszłość planety i dbałość o klimat to priorytety naszej działalności. Chcemy, by w niedalekiej przyszłości PKP Energetyka dostarczała nam energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Dzięki temu transport kolejowy w naszym regionie będzie jeszcze bardziej ekologiczny. Mam zatem dobrą wiadomość dla naszych pasażerów - już wkrótce będziecie Państwo mogli podróżować pociągami napędzanymi energią ze słońca i wiatru” - tłumaczył prezes Kolei Śląskich, Patryk Świrski.

„Mamy ambitny i długoterminowy plan dla transportu kolejowego w Polsce. Jest nim program Zielona Kolej, będący realną szansą na zmianę miksu energetycznego na kolei w naszym kraju. Naszą misją jest wspieranie rozwoju polskiej kolei. Wierzę, że dzięki współpracy z PKP Energetyka, Koleje Śląskie ograniczą swój ślad węglowy i dzięki temu przyciągną nowych pasażerów, którzy w swoich codziennych wyborach coraz częściej kierują się przesłankami ekologicznymi” - podkreśla Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

List intencyjny zawiera także deklarację podjęcia współpracy pomiędzy Kolejami Śląskimi i PKP Energetyka dotyczącą budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków należących do przewoźnika. Mowa tutaj o co najmniej trzech lokalizacjach w okolicach katowickiej siedziby spółki przy ul. Raciborskiej (obiektach biurowych, magazynowych i technicznych). PKP Energetyka podzieli się z Kolejami Śląskimi swoją wiedzą i doświadczeniem pozyskanymi podczas realizacji podobnych projektów. Każda z instalacji fotowoltaicznych będzie miała moc nieprzekraczającą 50 kW, a energia przez nie produkowana wykorzystywana zostanie do zasilania infrastruktury przewoźnika. Dzięki temu ograniczy on swój ślad węglowy i pobór energii z sieci.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS