Kolejne 100 mln zł na modernizację energetyczną budynków

 fot. arch. UMWS Radosław Kazimierczak fot. arch. UMWS Radosław Kazimierczak
Renegocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w sposób znaczący wpłynęły korzystnie na wysokość środków alokowanych w obszarach, które służą likwidacji niskiej emisji w regionie

Jednym z obszarów wsparcia gdzie projektodawcy skorzystali jest modernizacja energetyczna prowadzona w infrastrukturze publicznej i mieszkalnej. W wyniku podniesienia alokacji na konkurs, możliwy był wybór do dofinansowania kolejnych 38 projektów z listy rezerwowej.

- To kolejny dowód na skuteczne działanie zarządu województwa. Walczymy o to, aby dodatkowe środki trafiały do naszego regionu na potrzebne cele. Takim bez wątpienia jest walka z niską emisją, poprawa jakości powietrza. Dodatkowe projekty realizowane przez samorządy będą korzystne dla mieszkańców. Poprawią ich jakość życia, a przecież o to nam wszystkim chodzi – skomentował marszałek Jakub Chełstowski.

W procesie renegocjacji RPO WSL, zarząd województwa na ten obszar wsparcia uzyskał dodatkowo prawie 86 mln zł. Po dodaniu do tej puli kwot jakie pozostały w wyniku zakończenia procedury odwoławczej, prowadzonej od czasu pierwotnego rozstrzygnięcia konkursu, dzisiaj możliwe było wykorzystanie ponad 100 mln zł i wybór kolejnych projektów z listy rezerwowej. Poprzez włączenie ich do listy podstawowej, wcześniej wybranych 22 projektów, łączne wsparcie trafi na realizację 60 inwestycji na kwotę dofinansowania w wysokości 173,2 mln zł.

Załączniki
Lista projektów [PDF 127,2kB]