Kolejne projekty do realizacji

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Zarząd Województwa wybrał projekty do dofinansowania w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL)

Dofinansowanie otrzymają projekty złożone w naborach dotyczących wsparcia dla subregionu północnego w zakresie:

Łączne dofinansowanie jakie trafi do beneficjentów 5-ciu wybranych projektów z subregionu północnego to prawie 4 mln zł.

Zarząd wybrał również projekty złożone przez przedsiębiorców z terenu całego regionu, którzy ubiegają się o wsparcie dla inwestycji dotyczących rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności gospodarczej. Do dofinansowania wybranych zostało łącznie 99 inwestycji, a ich wartość dofinansowania to nieco ponad 26 mln zł. szczegółowe listy projektów

Do tej pory wszystkie projekty wybrane do dofinansowania w ramach RPO WSL opiewają na wartość 68% dostępnej alokacji, która wynosi ok. 15 mld zł.