Kolorowe podwórka

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Podwórka w regionie będą bardziej kolorowe. Zadba o to Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wspólnie z Regionalnym Instytutem Kultury i Zamkiem Cieszyn

Tegorocznym efektem projektu „Kolorowe podwórka” będzie przewodnik z praktycznymi informacjami, jak rewitalizować te przestrzenie. Inicjatywę zapisano w dokumencie „Kierunek Śląskie 3.0”.

„Ideą projektu jest ożywienie przestrzeni miejskich, jakimi są podwórka, wzrost kompetencji mieszkańców, wsparcie postaw twórczych, promocja lokalnego współdziałania, pobudzenie lokalnych liderów do tworzenia społecznych koalicji na rzecz odpowiedzialności za ich bezpośrednie sąsiedztwo” – informuje marszałek Wojciech Saługa.

Efektem prac będzie przewodnik mikrorewitalizacji podwórek – ogólnodostępna i czytelna instrukcja. Prace nad przewodnikiem prowadzone są w kilku etapach. W maju przeprowadzono analizę problemów mikrorewitalizacji i dobrych praktyk, wtedy również odbyły się warsztaty studenckie organizowane we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, których wyniki posłużą jako dodatkowy wkład merytoryczny do opracowywanego przewodnika. W czerwcu odbyły się konsultacje społeczne na ten temat w kilku miastach regionu (Kłobuck, Rydułtowy, Ruda Śląska). Na lipiec i sierpień przewidziano analizę materiału badawczego i opracowanie wniosków. Jesienią przewodnik będzie gotowy i rozpocznie się jego kolportaż.

Organizatorom zależy na uspołecznieniu procesu, zaangażowaniu specjalistów i praktyków rewitalizacji: animatorów, artystów i architektów. Czerwcowe warsztaty pokazały, że zainteresowanie projektem jest duże. „Przewodnik zostanie upowszechniony, będzie promowany jako inspiracja, źródło wiedzy i dobra praktyka publiczna. Następnym krokiem powinna być realizacja konkretnych projektów w miastach” – podsumowuje marszałek Saługa.