Koncepcja polityki zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia na obszarze województwa śląskiego do 2035 roku

Przystąpienie do opracowania dokumentu

Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wykorzystywanymi do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz prawidłowe utrzymanie i rozwój systemów zaopatrzenia w wodę w województwie śląskim, w czerwcu 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania dokumentu pn. "Koncepcja polityki w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na obszarze województwa śląskiego w perspektywie do 2035 roku" (Uchwała Nr 1305/201/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.).

Koncepcja nie posiada harmonogramu prac.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Nr 1305/201/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2017 r