Kongres „Nowe specjalizacje, nowe możliwości. Zielona Gospodarka. Przemysły Kreatywne”

 Plakat Plakat
Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, Dom Polski Południowej, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Zamkiem Cieszyn

Kongres odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 50.

Pierwszy dzień (26 listopada br.) dotyczy tzw. zielonej gospodarki – regionalnej inteligentnej specjalizacji. Stanowi ona priorytetowy obszar dla województwa śląskiego, obejmujący działania wspierające wzrost i rozwój gospodarczy, z zapewnieniem stałej dostępności kapitału naturalnego i usług ekosystemowych, politykę środowiskową, gospodarczą, społeczną oraz innowacje zapewniające społeczeństwu efektywne wykorzystanie zasobów w procesach produkcji i konsumpcji.

Dzień drugi (27 listopada br.) poświęcony jest przemysłom kreatywnym. Kultura stosunkowo niedawno została powiązana z rozwojem gospodarczym i polityką ekonomiczną. Staje się odpowiedzialna nie tylko za kreowanie tożsamości regionalnej, ale również określa atrakcyjność regionu dla mieszkańców, inwestorów i turystów. W dużym stopniu wpływa na innowacyjność przedsiębiorstw w regionie, przyciągając i zatrzymując wysokiej klasy specjalistów. Umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy oraz powoduje wzrost jego konkurencyjności.

Kongres jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania realizowanego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Linki do stron zewnętrznych
Program i formularz rejestracyjny