Konsultacje Regionalnej Strategii Innowacji

 fot. Pixabay / www.pexels.com fot. Pixabay / www.pexels.com
Spotkania online dla czterech subregionów

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza na spotkania organizowane w ramach konsultacji społecznych projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”.

W czasie spotkania przedstawiony zostanie projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” w ramach konsultacji społecznych dokumentu. Projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania uwag i wniosków znajduje się na stronie internetowej RIS. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w dyskusji nad dokumentem.

Spotkania (on-line za pomocą aplikacji ZOOM) zaplanowano w czterech terminach dla cztreech subregionów.

  • 30 marca 2021 r. (wtorek) – dla przedstawicieli Subregionu Południowego (godz. 12:00-14:00)
  • 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) – dla przedstawicieli Subregionu Centralnego (godz. 09:00-11:00)
  • 13 kwietnia 2021 r. (wtorek) – dla przedstawicieli Subregionu Północnego (godz. 09:00-11:00)
  • 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) – dla przedstawicieli Subregionu Zachodniego (godz. 11:00-13:00)

Do udziału zaproszeni są reprezentanci środowisk lokalnych poszczególnych subregionów, w tym m.in. przedstawiciele przedsiębiorstw, klastrów, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, izb i stowarzyszeń gospodarczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz instytucji finansowych.

Rejestracja na spotkanie online odbywa się do dnia poprzedzającego dane spotkanie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej:

spotkanie 30.03.2021

spotkanie 12.04.2021

spotkanie 13.04.2021

spotkanie 15.04.2021

Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony e-mailem (na adres mailowy podany w formularzu), w którym prześlemy link umożliwiający dołączenie do konferencji. Pierwszeństwo uczestnictwa mają podmioty z poszczególnych subregionów, dla których przeznaczone są spotkania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Organizatorzy:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Departament Rozwoju Regionalnego)
  • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” sp. z o.o.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Załączniki
Zaproszenie [PDF 163,6kB]
spotkanie 30.03.2021 [PDF 586,4kB]
spotkanie 12.04.2021 [PDF 588,2kB]
spotkanie 13.04.2021 [PDF 585,2kB]
spotkanie 15.04.2021 [PDF 586,3kB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na temat konsultacji