Konsultacje z powiatami projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030

Uchwałą nr 1943/161/VI/2020 z 26 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030” i skierował go do konsultacji z powiatami.

Uwagi i wnioski można zgłaszać do dnia 25 września 2020 roku z wykorzystaniem załączonego niżej formularza zmian – pisemnie lub elektronicznie na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice
tel. +48 (32) 730 68 74 (lub 82)
email: dblasiak@rops-katowice.pl

z dopiskiem Konsultacje Strategii Polityki Społecznej

Załączniki
Projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego [PDF 3,3MB]
Formularz zgłaszania uwag [DOC 33,5kB]
Obwieszczenie [PDF 364,2kB]
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego [PDF 63,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły na stronie ROPS