Kontynuować dzieło Miarki

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji Nagród im. Karola Miarki

Wśród wyróżnionych znaleźli się Józef Szypuła, Zbisław Jankowski i Krystian Gałuszka. Nagrody laureatom, w imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego, wręczyła sekretarz Województwa Śląskiego, Karolina Kosowska-Raczek.

„Nagrody im. Karola Miarki mają długą i bogatą tradycję, a ich celem jest uhonorowanie osób zasłużonych dla kultury województwa śląskiego. Kultura i jej upowszechnianie to jedno z najważniejszych zadań władz regionu, stąd nasze działania, dzięki którym zwiększyliśmy pulę środków przeznaczonych dla instytucji kultury aż o 27,5 mln zł. Instytucje te są naszą wizytówką i okazją do promocji regionu i jego różnorodności” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ muzyków Orkiestry Historycznej. Krystian Gałuszka to poeta, prozaik, animator kultury, od 1993 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, członek Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego oraz były redaktor naczelny miesięcznika społeczno-literackiego „Śląsk”. To także współzałożyciel Towarzystwa im. Karola Goduli i laureat wielu konkursów literackich. Autor 22 książek, w tym 12 zbiorów poetyckich.

Józef Szypuła to artysta, rzeźbiarz, przewodniczący oddziału beskidzkiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wielokrotnie nagradzany za swoje prace, wyróżniony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i brązowym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

Zbisław Janikowski to autor 10 książek, w tym 7 o tematyce popularnonaukowej poświęconej Częstochowie i reportaży, 3 książek satyrycznych i 10 książek dla dzieci o tematyce religijno-obyczajowej i regionalnej. Działał aktywnie w wielu organizacjach społecznych, wyróżniony licznymi odznaczeniami, w tym m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.


Nagrodą im. Karola Miarki honoruje się osoby upowszechniające kulturę i naukę na terenie województwa śląskiego lub działające na jego rzecz, które w swych działaniach nawiązują do idei realizowanych przez Karola Miarkę oraz wnoszą trwałe humanistyczne wartości do kultury narodowej. Przyznawane od 1983 roku, pierwotnie przez wojewodów czterech województw (bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, opolskiego). Następnie przez Województwo Śląskie i Opolskie. W tym roku nagrody przyznane zostały tylko przez Zarząd Województwa Śląskiego. Obecnie przyznane zostały trzy nagrody po 10 tys. zł każda.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
tagi: