Korytarz wielu szans

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
VI Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

Dwudniowe forum odbywa się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W otwarciu wydarzenia uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

„Korytarz Bałtyk-Adriatyk jest jednym z najważniejszych w Europie i ma szanse stać się efektywnym łańcuchem transportowym dla innych regionów. Rozwój transportu i infrastruktury transportowej jest jednym z priorytetów władz województwa. Śląskie czerpie korzyści ze znakomitego położenia, jesteśmy atrakcyjnym regionem w kontekście logistyki i silnym ośrodkiem skupiającym firmy z branży transportowej, dlatego chcemy ten potencjał wykorzystać” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Wśród najważniejszych tematów pierwszego dnia forum znalazły się kwestie związane z rolą Skandynawii dla Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, ze szczególnym uwzględnieniem Szwecji, której przedstawiciele wzięli udział w konferencji. Uczestnicy panelu podkreślali, że połączenie między Karlskroną w Szwecji i Gdynią, z roku na rok się rozwija, zarówno w kontekście transportu ładunków, jak i turystyki. Polscy producenci wyrobili sobie dobrą markę na szwedzkim rynku i zapotrzebowanie na produkty z naszego kraju rośnie.

W drugiej części spotkania skupiono się korytarzach Bałtyk-Adriatyk i Bałtyk-Morze Czarne, jako filarach transportowych Trójmorza. W trakcie forum podkreślano znakomite położenie województwa śląskiego, które znajduje się na przecięciu szlaków północ-południe i wschód-zachód i ma duże szanse, by odgrywać rolę lidera w tej części Europy.


Forum jest organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Idea utworzenia stowarzyszenia wychodzi naprzeciw konieczności lepszej reprezentacji interesów samorządów wojewódzkich, które znajdują się w strefie wpływów korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce. Celem stowarzyszenia jest m.in. kreowanie i promocja strefy rozwojowej korytarza w kraju i za granicą oraz zapewnienie międzyregionalnej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce. W skład stowarzyszenia wchodzi siedem województw: Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowieckie, Pomorskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie i Śląskie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS