Lider Dostępności

 graf. materiały organizatora graf. materiały organizatora
Czwarty konkurs architektoniczno-urbanistyczny Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Celem konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wręczenie nagród nastąpi podczas gali organizowanej w pałacu prezydenckim z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, przypadającego 5 maja.

Kapituła Konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz osób zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyzna nagrody w ośmiu kategoriach:

  • Przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną w Polsce;
  • Sieć placówek – nagroda dla firmy lub instytucji, która wyróżnia się kompleksowym dostosowywaniem swoich placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz prowadzeniem spójnej polityki w obszarze dostępności;
  • Obiekt kulturalny/edukacyjny – za nowo zrealizowany obiekt o funkcji kulturalnej lub edukacyjnej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • Obiekt usługowy – za nowo zrealizowany obiekt usługowy, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty usługowe oraz handlowe (np. placówki bankowe, pocztowe, sklepy, restauracje), centra handlowe, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe, obiekty sportowe, służba zdrowia, obiekty administracji publicznej i obiekty biurowe;
  • Obiekt mieszkalny/hotelowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności; 
  • Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • Architekt/urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • GRAND PRIX – nagroda specjalna, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Zgłoszenia do 4. edycji konkursu Lider Dostępności (osobiście, pocztą tradycyjną lub pod adresem mailowym: liderdostepnosci@gmail.com) są przyjmowane do 25 marca 2019 roku.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły na stronie organizatora