Lista zadań dopuszczonych do głosowania w III edycji MBO

 graf. UMWS graf. UMWS
Zakończył się kolejny etap weryfikacji zadań zgłoszonych w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

Departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego/ jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego dokonały weryfikacji prawno-technicznej 198 zadań zgłoszonych przez mieszkańców. W trakcie oceny analizowano przede wszystkim zgodność zadań z kompetencjami i zadaniami Województwa, możliwość ich wykonania oraz wysokość zaplanowanych wydatków. Sprawdzano również zgodność zgłoszonych zadań z obowiązującymi przepisami prawa.

Na listę zadań dopuszczonych do głosowania trafiło 120 zadań zgłoszonych przez mieszkańców. Wśród zadań, które zostały pozytywnie zweryfikowane należy wymienić te, które między innymi charakteryzują się organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz edukacyjnych, jak również zadania inwestycyjne. W III edycji MBO do rozdysponowania jest 10 mln złotych, w tym 5 mln na zadania w puli EKO oraz 5 mln zł na zadania w puli REGIO. Limity kwot przeznaczonych na poszczególne podregiony zamieszczono na stronie MBO.

W ramach utworzonej w tegorocznej edycji puli EKO o głosy mieszkańców będzie walczyć 28 zadań opiewających na łączną kwotę blisko 17 mln złotych.

Mieszkańcy będą mogli też wybierać zadania w puli REGIO wśród poszczególnych podregionów:

 1. Powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała – 13 zadań o łącznej wartości 3 101 366 zł.
 2. Powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy – 13 zadań na łączną kwotę 1 758 488 zł.
 3. Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory – 12 zadań na łączną kwotę 2 304 922 zł.
 4. Powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice – 20 zadań na łączną kwotę 4 052 846 zł.
 5. Miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze – 11 zadań o łącznej wartości 1 693 530 zł.
 6. Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa – 11 zadań o łącznej wartości 1 767 284 zł.
 7. Powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec – 12 zadań na łączną kwotę 2 328 728 zł.

Spośród wszystkich zadań ocenianych na etapie weryfikacji formalnej 12 zadań nie spełniło wymogów uchwały nr 911/226/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14.04.2021 r. ze względu na niedostarczenie do 2 lipca br. podpisanego wniosku, listy poparcia lub zgody władającego obiektem/ terenem w oryginale. W kolejnym etapie tj. podczas weryfikacji prawno-technicznej 64 zadania uzyskały ocenę negatywną. Zgodnie z Regulaminem zadania te, wraz z uzasadnieniem, zostały umieszczone na liście zadań niedopuszczonych do głosowania.

Wnioskodawca może wnieść do Zarządu Województwa odwołanie od niedopuszczenia zadania do głosowania. Ostateczny termin złożenia ww. odwołania to 22 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu odwołania do Urzędu).

Odwołanie musi zawierać następujące elementy:

 1. imię i nazwisko zgłaszającego zadanie;
 2. tytuł zadania;
 3. wskazanie zastrzeżeń do oceny zadania wraz z ich uzasadnieniem;
 4. podpis zgłaszającego zadanie w przypadku złożenia odwołania w formie papierowej.

Odwołania należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pośrednictwem jednej z podanych poniżej form:

 1. przesłać na adres korespondencyjny Urzędu lub jego biur zamiejscowych;
 2. dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jego biur zamiejscowych;
 3. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 4. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl

Adres Urzędu i biur zamiejscowych:

 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Departament Projektów Regionalnych, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Biuro Zamiejscowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa.

Zarząd Województwa rozpatrzy odwołania od niedopuszczenia zadania do głosowania w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania (tj. 1 września br.) Następnie w formie uchwały zatwierdzi ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania, która zostanie opublikowana na stronie, bo.slaskie.pl. Od uchwały Zarządu Województwa nie przysługują środki odwoławcze.

Głosowanie zaplanowane jest między 1 a 19 września. Wyniki i listę zadań, które trafią do realizacji poznamy we wrześniu br.

Linki do stron zewnętrznych
Lista zadań dopuszczonych do głosowania w III edycji MBO