Logo Województwa Śląskiego

Znak graficzny Województwa Śląskiego

 Znak graficzny Województwa Śląskiego Znak graficzny Województwa Śląskiego

Manual systemu identyfikacji wizualnej

Znak graficzny Województwa Śląskiego stanowi element identyfikacji wizualnej regionu.

Rekomenduje się stosowanie wzoru zgodnie z manualem systemu identyfikacji wizualnej znajdującym się poniżej.

Znak graficzny Województwa Śląskiego jest używany m.in. na:

  • materiałach reklamowych (broszurach, ulotkach, plakatach),
  • materiałach audiowizualnych i multimedialnych,
  • gadżetach.

Zalecane jest stosowanie znaku graficznego również we wszystkich materiałach informacyjnych i działaniach promocyjnych, które realizowane są przy współudziale funduszy Samorządu Województwa Śląskiego. Szczególnie dotyczy to realizowanych zadań publicznych wspieranych ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego oraz przedsięwzięć i projektów, nad którymi Marszałek Województwa Śląskiego objął mecenat.

Znak graficzny udostępniane jest bezpłatnie. Umieszczany musi być zgodnie ze wzorem.

Wzór:

Podstawowy znak systemu identyfikacji wizualnej składa się herbu województwa śląskiego z dookreśleniem słownym „Województwo Śląskie”.

Układ i wzajemne proporcje znaku zostały starannie dopasowane i nie powinny być zmieniane.

Należy stosować odpowiednią wersję znaku (czarną lub białą) w zależności od użytego w grafice tła. Na jasnych tłach należy użyć czarnej wersji logo. Na ciemnych tłach stosuje się białą wersję. Kontrast z tłem powinien być jak największy. Jeśli to możliwe, należy wybierać neutralny fragment zdjęcia jako tła dla znaku.

Wersja podstawowa o układzie poziomym jest jednocześnie wersją pionową znaku.

Znak graficzny kolorowy Znak graficzny monochromatyczny Znak graficzny monochromatyczny
Znak graficzny kolorowy Znak graficzny monochrmatyczny na jasne tło Znak graficzny monochrmatyczny na ciemne tło
pobierz ZIP (pliki .ai .eps .jpg .pdf .png) pobierz ZIP (pliki .ai .eps .jpg .pdf .png) pobierz ZIP (pliki .ai .eps .jpg .pdf .png)

 

Poprawność zastosowania znaku graficznego na materiałach musi być każdorazowo zatwierdzana przez Departament Promocji i Projektów Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Projekty należy przesyłać na adres logo@slaskie.pl.

Załączniki
Manual do pobrania [PDF 11,1MB]
Znak graficzny Województwa Śląskiego – wersja niemiecka [ZIP 1,3MB]
Znak graficzny Województwa Śląskiego – wersja angielska [ZIP 1,2MB]
Znak graficzny Województwa Śląskiego – wersja francuska [ZIP 1,3MB]