Lokalne inicjatywy w cenie

W Starostwie Powiatowym w Częstochowie podpisano kolejne umowy na zadania w ramach Konkursu Inicjatyw Lokalnych

W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego umowy podpisali marszałek Wojciech Saługa i wicemarszałek Stanisław Dąbrowa. W podpisaniu uczestniczył również przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk i radna Marta Salwierak.

„Cieszę się, że te projekty mają szansę na realizację. Ich największą wartością jest to, że trafiają w potrzeby mieszkańców, a inicjatywa wychodzi od społeczności lokalnych. To rodzaj budżetu obywatelskiego dla wsi, te decyzje zapadają na poziomie sołectw, są bardzo zróżnicowane, lecz rozwiązują istotne problemy” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

„Jest czas przemyśleń i jest czas realizacji. To pierwszy rok funkcjonowania tego zadania, którego celem jest zrównoważony rozwój całego regionu. Wynika on z przyjętej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Jestem pewien, że ten pomysł będzie realizowany w latach kolejnych, bo dla społeczności lokalnych wsparcie na poziomie kilku lub kilkunastu tysięcy ma istotną wartość, często przekraczającą koszty samego przedsięwzięcia” – stwierdził wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Na konkurs wpłynęło ponad czterysta wniosków na kwotę niespełna sześciu milionów złotych. Do dofinansowania wybrano 343 z nich – na sumę 4,8 mln zł. Zadania musiały być wskazane przez radę sołecką lub zebranie wiejskie. Otrzymane w konkursie pieniądze sołectwa wydadzą wedle ich potrzeb. Wśród projektów z całego regionu znajdują się te związane z infrastrukturą, ale także zakupem mundurów galowych, instrumentów muzycznych dla zespołów, wyposażeniem świetlic, stref aktywności ruchowej czy budową wiat przystankowych. Kwota dofinansowania nie może przekraczać 60 tys. zł na gminę i 80 procent wartości projektu.

„Nie są to ogromne kwoty, ale pomoc jest dostrzegalna. Dzięki tym inicjatywom lokalnym ten rozwój jest zauważalny i wyzwala się aktywność społeczna wśród mieszkańców” – mówił w trakcie uroczystości podpisania umów przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka

Linki do stron zewnętrznych
Lista dofinansowanych projektów 


tagi: