Lokalne zmiany z pomocą regionu

Budowa systemu nawodnienia stadionu Orzeł Dąbie fot. mat. organizatora
Widać efekty tegorocznego konkursu marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka”

Trwa realizacja zdań, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w ramach „Inicjatywy Sołeckiej”.

Obecnie zostały rozliczone cztery zadania zrealizowane w ramach tegorocznej edycji konkursu. Jest to remont infrastruktury parkingowej wraz z modernizacją terenów zielonych w Starej Wsi w gminie Wilamowice, budowa systemu nawodnienia stadionu Orzeł Dąbie w gminie Psary oraz dwa projekty z gminy Żarnowiec dotyczące zakupu ulicznych lamp solarnych dla miejscowości Żarnowiec i Łany Średnie.

Sołectwa otrzymały na ich realizację z budżetu Województwa Śląskiego ponad 91 tys. zł.

Warto przypomnieć, że nabór na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji konkursu marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka” trwał od 2 do 22 kwietnia 2020 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęły 234 wnioski o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 5,2 mln zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona 118 zadaniom na kwotę łączną prawie 3 mln zł. Wśród wniosków złożonych przez gminy dużym zainteresowaniem cieszą się zadania polegające na budowie i remoncie placów zabaw, chodników, infrastruktury parkingowej, tworzeniu i modernizacji centrów rekreacji, doposażeniu świetlic wiejskich i inwestycji związanych z rozwojem turystyki i sportu. Pozyskanie tych środków pozwala sołectwom na wykonanie zadań, których inicjatorami i pomysłodawcami są często sami mieszkańcy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Budowa systemu nawodnienia stadionu Orzeł Dąbie Budowa systemu nawodnienia stadionu Orzeł Dąbie Budowa systemu nawodnienia stadionu Orzeł Dąbie Budowa systemu nawodnienia stadionu Orzeł Dąbie Remont infrastruktury parkingowej wraz z modernizacją terenów zielonych w Starej Wsi Remont infrastruktury parkingowej wraz z modernizacją terenów zielonych w Starej Wsi Remont infrastruktury parkingowej wraz z modernizacją terenów zielonych w Starej Wsi Zakup lamp solarnych ulicznych Zakup lamp solarnych ulicznych Zakup lamp solarnych ulicznych Zakup lamp solarnych ulicznych