Mały symbol wielkiego bohatera

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Do obiegu wchodzi znaczek pocztowy upamiętniający Henryka Sławika

W Urzędzie Pocztowym nr 1 w Katowicach zaprezentowano znaczek pocztowy upamiętniający Henryka Sławika - bohatera uhonorowanego tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” i odznaczonego Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Do obiegu znaczek wprowadzi Poczta Polska S.A.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Konsul Generalna Węgier w Krakowie prof. Adrienne Körmendy, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda, Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz prezes Zarządu Poczty Polskiej SA Przemysław Sypniewski i Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz.

Konsul Adrienne Körmendy podkreśliła, że Henryk Sławik był prawdziwym Polakiem, Ślązakiem i przyjacielem. Jest to postać, którą należy stawiać jako przykład i wzór zasad moralnych.

Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego zaznaczyła, że wymiarem człowieczeństwa jest pamięć o przeszłości. Podkreśliła także, że etyka i moralność jako wartości niezmienne i ponadczasowe czasem są ważniejsze od prawa, które podlega zmianie.

„Niezmiernie cieszę się, że wizerunek bohatera trzech narodów – Henryka Sławika – jednego z najbardziej zasłużonych dla ratowania Żydów w czasie Holokaustu Polaków dzięki Poczcie Polskiej trafi do miliona, a może z czasem kilku milionów odbiorców. Jest to tym bardziej cenne, ponieważ jak dotąd sylwetka Henryka Sławika nie jest powszechnie znana tak, jak na to zasługuje” – powiedział Łukasz Kobiela inicjator powstania znaczka poświęconego postaci Henryka Sławika.

Uroczystości towarzyszyła wystawa „Tak płaci Polska – Henryk Sławik” autorstwa Łukasza Kobieli i dr Tomasza Kurpierza z Oddziału IPN w Katowicach.

Autorem projektu znaczka jest Łukasz Kobiela. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, format znaczka: 25,5 x 31,25 mm, w nakładzie miliona sztuk. Jego cena to 4 zł. Arkusz sprzedażny zawiera 100 szt. znaczków. Data wprowadzenia do obiegu: 26 lipca 2019 r. Znaczkowi towarzyszy koperta FDC.


Henryk Sławik urodził się 15.07.1894 r. w Szerokiej – obecnie dzielnicy Jastrzębia-Zdroju. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako robotnik. Następnie, po wcieleniu w 1914 r. do armii pruskiej, dostał się do niewoli rosyjskiej, skąd powrócił w 1918 r. na Górny Śląsk. Za działalność w okresie powstań śląskich i plebiscytu odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi oraz Krzyżem Niepodległości. Od 1920 r. współpracował z „Gazetą Robotniczą” początkowo jako dziennikarz, następnie pełnił funkcję wydawcy i redaktora naczelnego. Był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1928–1930 radny Katowic. W 1928 r. poślubił Jadwigę Purzycką, a w 1930 r. urodziła się jego jedyna córka Krystyna.

Po wybuchu II wojny światowej Sławik przedostał się na Węgry. Przebywając w obozie dla uchodźców zetknął się z Józsefem Antallem – komisarzem rządowym do spraw uchodźczych, dzięki któremu objął funkcję prezesa Komitetu Obywatelskiego dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech. W latach 1940–1944 Sławikowi i Antallowi udało się uratować co najmniej 5 tys. polskich Żydów. Aresztowany przez Gestapo w lipcu 1944 r. całą odpowiedzialność wziął na siebie, ochraniając Antalla przed niechybną śmiercią. Henryk Sławik został powieszony 23.08.1944 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen.

Dzięki staraniom swego żydowskiego współpracownika, późniejszego izraelskiego polityka i dyplomaty Cewiego Zimmermana za ratowanie Żydów z narażeniem własnego życia Sławik został w 1990 r. uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, a w 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego.

(oprac. Łukasz Kobiela)

Należy przypomnieć, iż dla uczczenia zasług Henryka Sławika Sejmik Województwa Śląskiego zadecydował o ogłoszeniu roku 2014 Rokiem Henryka Sławika, w 120. rocznicę urodzin i 70. rocznicę jego śmierci.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Datownik / graf. Poczta Polska Koperta FDC / graf. Poczta Polska Znaczek / graf. Poczta Polska fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS