Marszałek w Narodowej Radzie Rozwoju

 fot. Sławomir Gruszka / UMWS fot. Sławomir Gruszka / UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład Narodowej Rady Rozwoju

„Powołanie w skład Narodowej Rady Rozwoju jest dla mnie ogromnym zaszczytem, a dla województwa śląskiego dostrzeżeniem jego potencjału i aspiracji. Wierzę, że praca w zespole ekspertów przyczyni się do wypracowania rozwiązań, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy całej Polski” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Powołania odebrali także prezydent Katowic Marcin Krupa i prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek.

Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie RP.

Założeniem Rady jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski. Jako forum konsultacyjne Rada przygotowuje dla prezydenta opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw. Narodowa Rada Rozwoju składa się z 9 sekcji, których obszary wyznaczają główne pola prac badawczych i strategicznych:

 • Bezpieczeństwo, obronność, polityka zagraniczna;
 • Edukacja, młode pokolenie, sport;
 • Gospodarka, praca, przedsiębiorczość;
 • Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna;
 • Nauka, innowacje;
 • Ochrona zdrowia;
 • Polityka społeczna, rodzina.
 • Samorząd, polityka spójności;
 • Wieś, rolnictwo.

Każda z sekcji liczy od kilku do kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje. Gościnnie w pracach NRR uczestniczyć będą także specjaliści z obszarów będących tematem aktualnych posiedzeń Rady. Sekretarzem NRR jest pan Konrad Dziobek, Doradca Społeczny Prezydenta RP, a wsparcie organizacyjne zapewnia Biuro do Spraw Narodowej Rady Rozwoju.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Sławomir Gruszka / UMWS fot. Sławomir Gruszka / UMWS