Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka” - mapa

Mapa prezentująca wyniki Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

Aplikacja mapowa przygotowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

Linki do stron zewnętrznych
Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka” - mapa