Medyczne startupy przyszłości

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu miała miejsce V międzynarodowa konferencja MedTrends – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia poświęcona aktualnym trendom, problemom wyzwaniom w nowoczesnej ochronie zdrowia. Konferencję otworzył marszałek Jakub Chełstowski

Tegoroczne spotkanie skupiło się wokół utworzenia ekosystemów startap-up’ów, ich potrzebach, problemach jakie napotykają przy zakładaniu i realizacji działalności operacyjnej. Wiele miejsca w programie poświęcone było innowacjom w medycynie, a w szczególności rozwiązaniom dedykowanym kardiologii, diabetologii, okulistyce, medycynie spersonalizowanej, regeneracyjnej oraz rekonstrukcyjnej. Poruszona została również tematyka zdrowia cyfrowego (telemedycyna, e i m-zdrowie).

Konferencję otworzyli marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prof. Marian Zembala.

„Medycyna jako inteligentna specjalizacja Województwa Śląskiego stanowi jeden z wyróżników regionu. Pracujemy nad tym, by w przyszłej europejskiej perspektywie finansowej nie zabrakło środków w obszarze badawczo rozwojowym i innowacyjnym. Nie mniej istotne od potencjału technologiczno-produkcyjnego i innowacyjnego, jaki posiadamy w województwie, są działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym między innymi działania stymulujące innowacyjność. Dlatego naszym celem jest budowanie świadomości wielkiego potencjału startupów, pomaganie innowacyjnym pomysłodawcom by rozwinęli skrzydła w świecie biznesu a także wpisywanie tych działań w procesy transformacji” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Podczas swojego wystąpienia marszałek Chełstowski przybliżył plany strategiczne województwa śląskiego w obszarze medycyny. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości usług medycznych (w tym jakość infrastruktury i efektywność systemu zarządzania), stworzenie systemu profilaktyki zdrowotnej a także wykorzystanie nowych technologii w obsłudze pacjenta i diagnostyce zdrowotnej. Program przewiduje również wsparcie aktywności podmiotów działających w ochronie zdrowia w międzynarodowych sieciach i programach współpracy oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników związanych z ochroną zdrowia.

Marszałek wyjaśnił także zasady działania Śląskiego Funduszu Rozwoju, który decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego został powołany w sierpniu br. Śląski Fundusz Rozwoju jest podmiotem, który zapewni koordynację wsparcia zwrotnego oferowanego w regionie. Wpływać do niego mają środki wracające z instrumentów finansowych (pożyczek i poręczeń) z perspektywy 2007-2013 a ich wartość szacuje się na ok. 86 mln zł. W przyszłości fundusz zasilić mają również środki wracające z instrumentów finansowych RPO WSL 2014-2020 - łącznie z perspektyw 2007-2013 oraz 2014-2020 to ok. 650 mln zł. Docelowo środki mają być przeznaczone na rozwój MŚP, w tym dla start-up’ów medycznych, biotechnologicznych, telemedycznych, pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców w różnych fazach rozwoju a także finansowanie działań zalążkowych i startowych działalności gospodarczych.

Organizatorem konferencji MedTrends jest Śląski Park Technologii Medycznych – Kardio-Med Silesia – powołana w 2011 przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca, Urząd Miasta Zabrze oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
tagi: