Międzynarodowe spotkanie z historią w tle

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Minister spraw federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii dr Stephan Holthoff-Pförtner złożył wizytę w regionie i spotkał się z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim

Impulsem do zacieśnienia współpracy bilateralnej między regionami była wizyta delegacji Województwa Śląskiego, z udziałem władz regionu, w Nadrenii Północnej-Westfalii w czerwcu br. Wśród tematów rozmów podjętych podczas obecnego spotkania znalazły się m.in. kwestie związane z gospodarką, w tym nowymi technologiami w medycynie, energią odnawialną, czystymi technologiami węglowymi i efektywnością energetyczną. Marszałek Jakub Chełstowski zaproponował wprowadzenie do agendy wspólnych tematów współpracę w ramach platformy węglowej.

Ważny punkt wizyty na Śląsku stanowiła wizyta ministra Holthoffa-Pförtnera w Kopani Wujek, gdzie minister, w imieniu premiera Nadrenii Północnej-Westfalii, złożył kwiaty pod Pomnikiem Poległych Górników KWK „Wujek”. Delegacja zwiedziła także ekspozycję Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, a minister Holthoff-Pfortner podkreślał polski wkład w zwycięstwo nad komunizmem. Delegację po wystawie oprowadzał Stanisław Płatek, jeden z przywódców strajku w KWK Wujek w 1981r.

„Współpraca między Nadrenią Północną-Westfalią i naszym województwem to przykład obopólnej wymiany doświadczeń i czerpania z dobrych praktyk samorządów szczebla regionalnego. Jako marszałek kładę szczególny nacisk na sprawy gospodarcze - obecnie doszedł kolejny temat związany ze współpracą w platformie węglowej i sprawiedliwą transformacją terenów pogórniczych. Wzajemne stosunki to także sięganie do naszej kultury i historii – stąd wspólna wizyta w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności i złożenie wieńca pod Pomnikiem Poległych Górników KWK „Wujek”. W przyszłym roku będziemy obchodzić dwudziestolecie nawiązania relacji i mam nadzieję, że rocznica ta stanowić będzie impuls do dalszego rozwoju współpracy” – podsumował marszałek Jakub Chełstowski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS 


tagi: