Minister Sportu i Turystyki w Żorach

 fot. Tomasz Musioł / UMWS fot. Tomasz Musioł / UMWS
Dwie ważne inwestycje sportowe powstaną w Żorach. Umowy w tej sprawie podpisano w Urzędzie Miejskim w Żorach

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczył Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki oraz Wojciech Kałuża – wicemarszałek Województwa Śląskiego. Umowy dotyczą dofinansowania budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz zaplecza sanitarno-szatniowego dla hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3. Obie inwestycje uzyskały dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

W ramach projektu pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem techniczno-szatniowym i łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach” istniejący budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Miarki w Żorach zostanie rozbudowany o nowy budynek hali sportowej, wraz z zapleczem techniczno-szatniowym. Realizacja tej inwestycji planowana jest na lata 2019-2020. Wartość projektu to 7,5 mln. zł, zaś dofinansowanie wyniesie 2,5 mln zł.

Równie ważnym dla miasta i jego mieszkańców przedsięwzięciem będzie realizacja projektu pn. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego dla hali sportowej zlokalizowanej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach”. Inwestycja, planowana na lata 2019-2020, będzie polegała na rozbudowie hali sportowej o zaplecze sanitarno-szatniowe. Wartość tego projektu to 950 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 475 tys. zł.

Przypomnijmy, że hala przy ZS3 został wybudowana w 2016 roku, również dzięki wsparciu ze środków Ministra Sportu i Turystyki – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Musioł / UMWS  fot. Tomasz Musioł / UMWS  fot. Tomasz Musioł / UMWS
tagi: